Rada Dialogu Społecznego ma już dwa lata. Jak członkowie Rady oceniają jej pracę?

Mijają dwa lata od powstania Rady Dialogu Społecznego. 24 lipca 2015 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, którą 3 sierpnia tego samego roku podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Postanowiliśmy zapytać członków RDS (wiceministra pracy Stanisława Szweda, Henrykę Bochniarz z Konfederacji Lewiatan, Dorotę Gardias z FZZ, Jana Guza z OPZZ, Piotra Dudę z NSZZ "Solidarność", Jerzego Bartnika ze Związku Rzemiosła Polskiego, Zbigniewa Żurka z BCC i Arkadiusza Pączkę z Pracodawców RP), jak oceniają dotychczasową pracę RDS i dialog społeczny.

Autor: Justyna Koc 3 sie 2017 7:30

REKLAMA

– Powołanie Rady Dialogu Społecznego stanowiło nowe otwarcie w relacjach rząd – pracodawcy – pracownicy. Już sam sposób procedowania nad projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego z udziałem partnerów społecznych oraz przyjęcie ustawy przez Parlament przy pełnym konsensusie wszystkich stron stanowiły ogromną szansę na rzeczywiste stworzenie instytucji będącej nową jakością w dialogu społecznym.

Szansa ta została wykorzystana, o czym świadczy między innymi intensywność prac Rady, w szczególności jej zespołów problemowych, przekładająca się w sposób bezpośredni na liczbę przyjętych uchwał zarówno całej Rady, jak i strony pracowników i strony pracodawców Rady. Aktywnie z Radą Dialogu Społecznego współpracowała strona rządowa oraz parlament i Prezydent RP, przesyłając do konsultacji ponad 900 projektów aktów prawnych, w tym ponad 650 projektów rządowych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako koordynator prac strony rządowej od początku działania Rady wspiera jej prace i poprzez zaangażowanie własne, wiceministrów, jak i pracowników ministerstwa, aktywnie uczestniczy w pracach tej instytucji.

Po prawie 2 latach prowadzenia dialogu w nowej formule, w dalszym ciągu wszyscy się go uczymy, zaś rotacyjność przewodniczenia pracom Rady pozwala corocznie popatrzeć na jej działalność z innej perspektywy.

Zgodnie z ustawą, teraz jest moment na dokonanie oceny jej funkcjonowania. Wypracowano wspólnie rekomendacje zmian, które zostały przedstawione Prezydentowi RP. Dotyczą one w szczególności kwestii proceduralnych związanych z pracami Rady (m.in. opiniowania przez Radę projektów strategii i programów, umożliwienia stronie pracowników i stronie pracodawców Rady podejmowania uchwał w drodze głosowania korespondencyjnego, występowania do ministra finansów o wydanie interpretacji ogólnej odnośnie stosowania przepisów prawa podatkowego) – mówi Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. (Fot. mat. pras.)


Puls HR Puls HR

Rada Dialogu Społecznego ma już dwa lata. Jak członkowie Rady oceniają jej pracę?


REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.