Prawa osób na umowach śmieciowych muszą być przestrzegane

Od 1 stycznia 2016 roku umowy zlecenia będą ozusowane. Nowe przepisy to szansa na zabezpieczenie grup społecznych, które do tej pory były najbardziej narażone na wykluczenie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Prawa osób na umowach śmieciowych muszą być przestrzegane

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

9 kwi 2015 11:54


Od 1 stycznia 2016 roku – na mocy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – umowy zlecenia będą ozusowane. Nowe przepisy, od dawna postulowane przez związki zawodowe i pracodawców, to nie tylko krok w kierunku dalszej profesjonalizacji i stabilizacji na rynku pracy, ale również szansa na zabezpieczenie tych grup społecznych, które do tej pory były najbardziej narażone na wykluczenie.

W związku z tym nowe budżety zamawiających – zarówno z rynku zamówień publicznych, jak i sektora prywatnego – powinny być tak skalkulowane, by w pełni respektowały intencje ustawodawcy.

Uwzględnienie ozusowania umów zleceń dotyczy także długoterminowych kontraktów w toku, które będą obowiązywały po 31 grudnia 2015 roku i nakłada obowiązek ich waloryzacji. Dlatego zamawiający i wykonawcy – w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za interes pracowników – powinni jak najszybciej rozpocząć renegocjacje.

Problem reorganizacji budżetów na usługi dotyczy zarówno systemu zamówień publicznych, jak i sektora prywatnego. W związku z tym w kalkulacjach – na potrzeby nowych usług – należy uwzględnić wzrost kosztów pracy spowodowany zmianą składki na ubezpieczenia społeczne. Intencją ustawodawcy było bowiem zabezpieczenie m.in. pracowników z sektora usług, którzy są najniżej wynagradzani i najbardziej zagrożeni utratą pracy lub wypchnięciem do szarej strefy. Wszystkie podmioty, które rozpoczynają poszukiwanie usługodawców, powinny skalkulować budżety tak, by w pełni uwzględniały zmiany, jakie wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku.

W obszarze kontraktów długoterminowych, które w 2016 roku nadal będą w toku, jedyną gwarancją na spełnienie intencji Ustawodawcy jest waloryzacja. Pracownicy i pracodawcy od 2009 roku wspólnie postulowali, by umowy zlecenia zostały ozusowane. W obecnym otoczeniu prawnym – na mocy art. 142 ust. 5 znowelizowanej ustawy Pzp – wykonawcy i zamawiający zobligowani są do renegocjacji warunków umów w toku.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

jarp 2015-04-10 09:44:23

I tak trzymać i nie popuszczać. DOŚĆ KOLESI PIARU CHAMSTWA NIEUDOLNYCH RZĄDÓW PO/PSL !