Pracodawca nie sfinansuje okularów ochronnych korygujących wzrok

0 0
Pracodawca nie sfinansuje okularów ochronnych korygujących wzrok
Pomimo iż w na rynku dostępne są okulary ochronne z jednoczesną funkcją korekcji wzroku, żaden przepis powszechnie obowiązujący nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapewnienia takich okularów (fot.pixabay.com)

Pracodawca musi zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, a także okulary ochronne. Jednak żaden przepis nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapewnienia okularów o jednoczesnych działaniach ochronnych i korygujących wzrok.


Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, jeśli potrzebę ich stosowania przy obsłudze monitora ekranowego stwierdzi lekarz podczas badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi okulary ochronne, jeśli jest to wymagane ze względu na występujące w środowisku pracy czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Pracodawca nie zapłaci za okulary ochronne korygujące wzrok

Żaden przepis powszechnie obowiązujący nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapewnienia okularów o jednoczesnych działaniach ochronnych i korygujących wzrok.

Z przepisu § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) - r.b.h.m.e. wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Okulary korygujące za zaleceniem lekarza

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Chodzi zatem o badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne), do których zapewnienia zobowiązany jest pracodawca.

Okulary ochronne dla pracujących w trudnych warunkach

Z drugiej strony przepis art. 2376 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) nakazuje pracodawcy nieodpłatne dostarczenie pracownikowi okularów ochronnych zabezpieczających przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy. Zagrożenia, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony oczu, a także rodzaje prac określone są odpowiednio w tabelach 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1997 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Ponadto obowiązek dostarczenia pracownikom okularów ochronnych może wynikać z takich dokumentów jak: ocena ryzyka zawodowego; karty charakterystyki substancji lub mieszanin chemicznych; instrukcje użytkowania maszyn, urządzeń, narzędzi.

Pomimo iż w na rynku dostępne są okulary ochronne z jednoczesną funkcją korekcji wzroku, żaden przepis powszechnie obowiązujący nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapewnienia okularów o takich właściwościach. Obowiązek taki może wynikać z dokonanej oceny ryzyka zawodowego. Jednak i tak wiązać się to będzie z zapewnieniem osobnych okularów do pracy przy monitorze ekranowym i osobnych do zadań związanych z procesem produkcyjnym, które będą pełnić funkcję przede wszystkim środka ochrony indywidualnej.

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.