Praca w logistyce, zakaz handlu: Ilu pracowników logistyki straci pracę?

Jak zakaz handlu w niedzielę wpłynie na zatrudnienie w branżach? Oto raport „Branża logistyczna. Wpływ zakazu handlu w niedziele” przygotowany przez centrum analiz polityczno-gospodarczych Polityka Insight na zlecenie Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham).
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Praca w logistyce, zakaz handlu: Ilu pracowników logistyki straci pracę?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

11 paź 2017 7:46


• Następstwa zakazu handlu w niedzielę odbiją się na większości inwestorów polskich i zagranicznych działających w Polsce.

• Zakaz wpłynie niekorzystnie m.in. na pracowników branży logistycznej – możliwe, że aż 33 tys. osób straci pracę.

Politycy opowiadają się za wyłączeniem między innymi firm logistycznych i produkcyjnych spod zakazu. Natomiast w proponowanym przez związki zawodowe obywatelskim wariancie ustawy ograniczenie działalności obejmowałoby prawie wszystkich przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym, a także firmy świadczące usługi związane z magazynowaniem, dystrybucją i przeładunkiem towarów oraz handlem w portach, na dworcach autobusowych i kolejowych.

Rezultatem wejścia w życie ograniczenia handlu w niedziele w proponowanym przez związki zawodowe kształcie będzie znaczne ograniczenie działalności branży produkcyjnej, usługowej, dystrybucyjnej oraz logistycznej albo podniesienie kosztów ich działalności, co niewątpliwie będzie miało negatywne skutki dla polskiej gospodarki i licznych pracowników tych sektorów.

Branża logistyczna

Znaczenie chociażby branży logistycznej dla polskiej gospodarki wynika z dużego i dynamicznie rosnącego rynku wewnętrznego, niższych niż w krajach ościennych jednostkowych kosztów pracy i korzystnego położenia geograficznego Polski.

Wedle szacunków ekspertów Polityki Insight, w 2016 r. roczne obroty całego sektora wyniosły ponad 160 mld zł, a jego udział w PKB wyniósł nieco powyżej 5 proc. i tym samym wyprzedził tak prężnie działające branże jak motoryzacyjna czy energetyczna. Obecnie w firmach logistycznych pracuje ponad 690 tys. osób, z czego ok. 50-60 tys. to osoby samozatrudnione. Oznacza to, że 4,5 proc. wszystkich pracujących Polaków znalazło zatrudnienie w branży logistycznej.

Skutki zakazu handlu w niedzielę

Analitycy Polityki Insight wyodrębniają dwa rodzaje skutków zmian regulacyjnych dla branży logistycznej: bezpośrednie i pośrednie. Skutki bezpośrednie to te wynikające z zakazu działalności części firm logistycznych. Zakaz ograniczyłby znacząco ich zdolność obsługiwania firm detalicznych, a zwłaszcza zamówień internetowych z kraju i zagranicy. Skutki pośrednie to natomiast te związane ze spadkiem łącznych obrotów handlowych w sklepach i hurtowniach oraz z koniecznością zwiększenia maksymalnych dziennych obrotów handlowych poza niedzielami. Spowodują one równoczesne obniżenie przychodów wszystkich firm logistycznych i wzrost kosztów części z nich.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.