Podatek od dochodów z pracy za granicą. Kiedy podwójny?

Wysokość i sposób obliczania podatku od dochodów z zagranicy zależy od umów, jakie Polska w tej sprawie podpisała z poszczególnymi krajami. Jednak brak takiej umowy z danym państwem, w którym podatnik pracował, nie oznacza, że nie trzeba w Polsce się w ogóle rozliczyć.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Podatek od dochodów z pracy za granicą. Kiedy podwójny?

PODZIEL SIĘ


Autor: Newseria.pl

3 kwi 2013 9:51


- Dla podatników, którzy uzyskują dochody z zagranicy, najważniejszą kwestią jest ustalenie, czy nadal są polskimi rezydentami podatkowymi - mówi Agencji Informacyjnej Newseria Anna Misiak, szefowa zespołu ds. podatków osobistych w Kancelarii MDDP.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która: posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Zasadą jest, że osoby fizyczne, jeżeli nie mieszkają na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

- Jeżeli nawet ktoś w Polsce nie przebywał w danym roku podatkowym dłużej niż 183 dni, ale tutaj ma centrum swoich życiowych interesów, czyli ma tutaj najbliższą rodzinę, to najpewniej nadal będzie uznawany za polskiego rezydenta podatkowego - tłumaczy Anna Misiak.

Kolejną ważną kwestią są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie obowiązują pomiędzy Polską a innymi krajami. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega przepisom zawartym w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

- Dla polskiego rezydenta podatkowego uzyskiwanie dochodów z zagranicy oznacza, że będzie musiał te dochody tutaj w Polsce zadeklarować. To, czy te dochody będą w Polsce podlegały ponownie opodatkowaniu zależy od tego, z jakiego kraju te dochody uzyskiwał i czy z danym krajem została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania ta umowa przewiduje - wyjaśnia Anna Misiak.

W zawartych przez Polskę umowach występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia. W przypadku, gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia wysokości podatku od pozostałego dochodu - podlegającego opodatkowaniu w Polsce - stosuje się stawkę właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.