Państwowa Inspekcja Pracy, kontrola w firmie: Co wolno inspektorowi, a co pracodawcy?

• Z roku na rok poszerza się grono pracodawców, u których Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrole.
• Eksperci wskazują uprawnienia kontrolerów i przedsiębiorców w tym zakresie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Państwowa Inspekcja Pracy, kontrola w firmie: Co wolno inspektorowi, a co pracodawcy?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

16 lut 2017 13:33


W orzecznictwie dominuje pogląd, że PIP może dokonywać takich kontroli nawet bez uprzedzenia. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (sygn. akt II SA/Op 481/10), obowiązki dotyczące zawiadamiania przedsiębiorcy o wszczęciu kontroli dotyczą bowiem wyłącznie organów kontroli, które uprawnione są do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Ze stanowiska Głównego Inspektora PIP z 15.01.2016 r. wynika, że instytucja ta nie będzie już w ogóle zawiadamiać przedsiębiorców o planowanej kontroli. Wedle wcześniejszej praktyki przedsiębiorcy byli uprzedzani o planowanych kontrolach.

- Warto wiedzieć, iż przed wszczęciem kontroli inspektor pracy powinien okazać przedsiębiorcy legitymację służbową oraz upoważnienie do jej przeprowadzenia. W upoważnieniu inspektora pracy do kontroli przedsiębiorcy musi znaleźć się między innymi określenie zakresu kontroli, pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy, a także data rozpoczęcia i przewidziany termin zakończenia kontroli. Zasada dotycząca obowiązkowego okazania upoważnienia nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy, może być ona podjęta po okazaniu legitymacji służbowej. W takim wypadku upoważnienie należy dostarczyć w przeciągu 7 dni od daty faktycznego rozpoczęcia kontroli – zwraca uwagę Maciej Dokurno, prawnik z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Zasadą jest, iż  kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych (np. biura rachunkowe, biura prowadzenia spraw osobowych, podmioty i jednostki organizacyjne). Poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie inspektorowi pracy warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych. Jeśli jest to możliwe, pracodawca powinien udostępnić inspektorowi pracy oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem i bez zbędnej zwłoki przedstawić mu żądane dokumenty i materiały oraz udzielić niezbędnych informacji. W toku kontroli inspektor pracy ma również obowiązek współpracować ze związkami zawodowymi, które działają u pracodawcy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.