Ostatnia szansa na kompromis ws. delegowania pracowników

Komisja Europejska zaapelowała w poniedziałek do państw członkowskich o kompromis w sprawie nowej dyrektywy, która ma usprawnić delegowanie pracowników w UE. Budzące kontrowersje przepisy będą tematem wtorkowego spotkania ministrów państw Unii w Luksemburgu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ostatnia szansa na kompromis ws. delegowania pracowników

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

14 paź 2013 15:50


"We wtorek Rada będzie mieć ostatnią szansę, by na czas wypracować wspólne stanowisko i porozumieć się z Parlamentem Europejskim przed zakończeniem jego obecnej kadencji" - powiedział rzecznik KE ds. zatrudnienia i spraw społecznych Jonathan Todd. Przyznał on, że kraje UE są bardzo podzielone w ocenie proponowanej dyrektywy. "Różnice są tak duże, że kompromis musi zostać wypracowany na szczeblu politycznym" - dodał.

Komisja Europejska przedstawiła w marcu 2012 roku propozycję tzw. dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej pracowników delegowanych, czyli takich, którzy w ramach swojej umowy o pracę wyjeżdżają tymczasowo za granicę, aby tam pracować nadal dla swojego pracodawcy. Dyrektywa ta ma na celu wzmocnienie obecnie obowiązujących unijnych przepisów z 1996 roku, by utrudnić ich obchodzenie przez nieuczciwych przedsiębiorców i lepiej chronić pracowników delegowanych.

Spory wśród państw UE wzbudza m.in. propozycja stworzenia katalogu środków kontroli przedsiębiorców delegujących pracowników, jak np. obowiązek posiadania określonych i przetłumaczonych dokumentów czy wyznaczenie osoby do negocjowania ze związkami zawodowymi, jeżeli jest to konieczne.

Niektóre kraje chcą, aby ten katalog środków kontroli był otwarty, tak by państwa mogły zastosować ostrzejsze sposoby kontrolowania pracodawców. Polska, skąd pochodzi najwięcej pracowników delegowanych w UE, chce z kolei, aby lista środków kontroli była zamknięta, by uniemożliwić mnożenie biurokratycznych przeszkód dla usługodawców z innych krajów Unii.

Kontrowersje wzbudza też propozycja wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i bezpośredniego podwykonawcy wobec pracowników delegowanych. Zapis ten oznaczałby np., że jeśli podwykonawca nie wypłaca wynagrodzenia pracownikom delegowanym, obowiązek ten przechodzi na wykonawcę. Komisja Europejska proponowała, by tę solidarną odpowiedzialność ograniczyć jedynie do sektora budowlanego, ale dalej chcą pójść eurodeputowani, którzy proponują rozszerzenie tego zapisu na wszystkie sektory i cały łańcuch podwykonawców.

Polska jest krajem, który deleguje do innych krajów UE najwięcej pracowników: ponad 200 tysięcy z miliona delegowań rocznie w całej UE. Delegowani Polacy pracują głównie w sektorze budowlanym i transportowym; najczęściej wyjeżdżają do Niemiec, a także m.in. do Holandii i Danii.
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Inicjatywa Mobilności Pracy 2013-10-15 19:04:50

Liczymy, że uwaga negocjatorów nie skupi się wyłącznie na kwestiach listy środków kontrolnych oraz odpowiedzialności solidarnej. Równie niebezpieczne zapisy znajdują się w artykule 3, który ogranicza delegowanie do jednorazowego wysłania pracownika na to samo stanowisko oraz degraduje formularz A1 do roli jednej z przesłanek, które mogą przemawiać za tym, że mamy do czynienia z delegowaniem