Oskładkowanie umów zleceń spowoduje wzrost zatrudnienia

Objęcie obowiązkowymi składkami ZUS umów zleceń spowoduje poprawę jakości zatrudnienia na polskim rynku pracy - twierdzą eksperci.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Oskładkowanie umów zleceń spowoduje wzrost zatrudnienia

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

2 cze 2015 11:20


Polski sektor usług personalnych jest zgodny w pozytywnej ocenie zmian w prawie związanych z objęciem obowiązkowymi składkami ZUS umów zleceń. Jak oceniają eksperci nowe rozwiązania legislacyjne spowodują poprawę jakości zatrudnienia na polskim rynku pracy, co nastąpi poprzez wzrost liczby zawieranych umów o pracę tymczasową. W efekcie tych zmian segment usług HR w Polsce może odnotować nawet 2-3 krotny wzrost poziomu zatrudnienia.

23 października 2014 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje wprowadzenie obowiązkowego odprowadzania składki emerytalnej i rentowej od umów zleceń. Składki te będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku i poprawią kondycję polskiego rynku pracy.

Wzrośnie rola agencji pracy tymczasowej

- Umowy cywilnoprawne były w ostatnich latach nadmiernie stosowane, czego efektem jest 1,25 mln pracowników w Polsce zatrudnionych właśnie na takich zasadach. Oskładkowanie umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia to ważny krok w dobrym kierunku – mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

- Wiodącą rolę zaczną odgrywać agencje pracy tymczasowej, które zapewniają dostęp do elastycznych form zatrudnienia przy zachowaniu najwyższych standardów. W ubiegłym roku w procesie samoregulacji zaproponowaliśmy Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej pakiet dobrych praktyk dla całego sektora HR. Jestem przekonana, że wdrożenie tych rozwiązań oraz odpowiednie zmiany legislacyjne przełożą się na poprawę warunków pracy w Polsce – dodaje Anna Wicha.

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2013 roku na 44 tys. skontrolowanych umów cywilnoprawnych w niemal 9 tys. zakładów pracy, w co piątym dochodziło do nadużyć. W zweryfikowanych firmach zatrudniane były na umowy zlecenia lub umowy o dzieło osoby, które świadczyły pracę w warunkach właściwych dla umów o pracę.

- Nowe regulacje wymuszą na pracodawcach odejście od zatrudniania pracowników na umowach cywilnoprawnych i zwiększą wykorzystanie innych rozwiązań przewidzianych przez kodeks pracy. Polski rynek pracy będzie dalej wymagał uelastycznienia form zatrudnienia, co doprowadzi do naturalnego wzrostu popytu na pracę tymczasową – wyjaśnia Tomasz Hanczarek, prezes giełdowej spółki Work Service.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.