Nowy Kodeks pracy. Znamy propozycje i pierwsze oceny

Nowy Kodeks pracy wypracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy może sporo zmienić na rynku. Już teraz proponowane zmiany budzą niemałe emocje.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nowy Kodeks pracy. Znamy propozycje i pierwsze oceny

PODZIEL SIĘ


Autor: KDS, jk, MIW

14 mar 2018 14:15


  • W środę (14 marca) Komisja Kodyfikacyjna kończy prace nad nowymi kodeksami prawa pracy: indywidualnym i zbiorowym.
  • W opinii Moniki Gładoch, zastępcy przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, projekt narusza wolność konstytucyjną tj. swobodę działalności gospodarczej oraz prawo do pracy i wolność w tym obszarze. 
  • Z kolei związkowcy wskazują, że póki co są to tylko pomysły. Prawdziwa dyskusja dopiero nastąpi - w Radzie Dialogu Społecznego (RDS).
  • Samorządy i podległe im spółki spokojnie przyjmują planowane zmiany.

W środę (14 marca) Komisja Kodyfikacyjna kończy prace nad nowymi kodeksami prawa pracy: indywidualnym i zbiorowym. W tym dniu odbędzie się ostatnie głosowanie, po którym projekt zostanie przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nad propozycjami zmian przez półtorej roku pracowali naukowcy delegowani z ramienia MRPiPS, pracodawców oraz związkowców. 

Podstawowym założeniem nowego Kodeksu pracy jest stworzenie większej elastyczności na rynku pracy, ale w ramach umów o pracę. To właśnie ta forma zatrudnienia ma być dominująca. Zgodnie z projektem praca „nie na etacie” ma być jedynie wyjątkiem. Prawo zawierania umów cywilnoprawnych (chodzi o umowę o dzieło oraz umowę zlecenie) zostanie przyznane wyłącznie samozatrudnionym, którzy będą musieli zarejestrować swoją działalność. Na umowach-zleceniach będzie można dorabiać 32 godziny w miesiącu. W tym zakresie nie będzie istniało domniemanie stosunku pracy.

Pracodawcy otrzymają w zamian prawo stosowania trzech nowych rodzajów umów o pracę: umowy o pracę sezonową, dorywczą lub pracy nieetatowej. Praca sezonowa ma być dopuszczalna wyłącznie w związku z okresowym zapotrzebowaniem na prace ściśle związane z warunkami atmosferycznymi, cyklami produkcji rolnej i ogrodniczej oraz w związku z okresowym zapotrzebowaniem lub brakiem zapotrzebowania na produkty, wynikającym z pór roku.

Umowa na czas wykonywania pracy dorywczej będzie zawierana w celu wykonania prac nieregularnych lub wynikających z potrzeb obiektywnie krótkoterminowych na czas nie dłuższy niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei praca nieetatowa może być oferowana wyłącznie pracownikom do 26. i powyżej 60. roku życia oraz przedsiębiorcom i pracownikom zatrudnionym na pół etatu - w obu przypadkach maksymalnie do 18 godzin tygodniowo.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.