Niepełnoletni w pracy to biurokratyczny labirynt dla pracodawcy. Jak z niego wybrnąć?

Sezon prac tymczasowych w pełni, jednak pracodawcy są ostrożni, jeżeli chodzi o zatrudnianie osób niepełnoletnich. Mimo że mogą liczyć na refundację ich wynagrodzenia.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Niepełnoletni w pracy to biurokratyczny labirynt dla pracodawcy. Jak z niego wybrnąć?

PODZIEL SIĘ


Autor: Joanna Oreł

11 lip 2014 9:22


Zbieranie owoców, roznoszenie ulotek, telemarketing czy sprzedaż lodów – okres wakacyjny sprzyja tymczasowemu zatrudnianiu pracowników.

Zgodnie z Kodeksem pracy nawet osoby do 16. roku życia mogą pracować tymczasowo w sektorach kulturalnych, artystycznych, sportowych i reklamowych (np. w domach kultury czy w klubach sportowych).

Jest to możliwe zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenie czy o dzieło. Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że warunkiem jej zawarcia jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego oraz inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, a do tego decyzja poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie lekarskie, a także opinia właściwego dyrektora szkoły, który wypowie się, czy praca nie koliduje z realizacją obowiązku szkolnego.

Inną możliwością jest zawarcie z pracownikiem powyżej 16. roku życia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz umowy o pracę przy wykonywaniu prac lekkich (również prac sezonowych). Przepisy prawa pracy nie precyzują jednak ich wykazu. Pracodawcy ustalają to odrębnie w regulaminach. Jednak w przypadku osób niepełnoletnich muszą być one dodatkowo zatwierdzone przez lekarza medycyny pracy i inspektora pracy.

– Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego wyjaśnia Adrian Prusik, prawnik z kancelarii prawa pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Do czasu pracy młodocianego (maksymalnie 8 godzin na dobę) wlicza się także czas nauki, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy, czy nie. Nieletniemu pracownikowi przysługuje również przerwa (gdy ten pracuje więcej niż 4,5 godziny na dobę), które wynosić powinna 30 minut.

Młodociana osoba na podstawie umowy o pracę ma ponadto prawo do urlopu wypoczynkowego, który wynosi 12 dni po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy (po roku – 26 dni roboczych).

– Dodatkowo pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym dwóch miesięcy przypomina Adrian Prusik.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.