Nie wszystko można potrącić z wynagrodzenia

Prawo określa wysokość kwoty, którą należy pozostawić dłużnikowi alimentacyjnemu mimo ciążących na nim zobowiązań finansowych. Choć nieuregulowanie należności oznacza wiele utrudnień, dłużnik nie może pozostać bez środków do życia.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nie wszystko można potrącić z wynagrodzenia

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

2 lis 2015 10:53


Z najnowszego raportu KRD wynika, że po wejściu w życie Ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wartość niezapłaconych alimentów, które trafiły do Rejestru, w ciągu zaledwie 3 miesięcy wzrosła o miliard złotych.

- W związku z tym, że egzekucja zadłużenia alimentacyjnego rządzi się nieco odmiennymi prawami niż ma to miejsce w przypadku innego rodzaju zobowiązań finansowych, pracodawcy, których jednym z podstawowych obowiązków jest wypłata wynagrodzenia za pracę, muszą wiedzieć jakie zasady obowiązują w zakresie zajęcia pensji przez uprawnione do tego organy – mówi Tomasz Kaczorowski, adwokat w kancelarii JKP Adwokaci.

Kwota wolna od potrąceń

Zgodnie z art. 87 (1) Kodeksu pracy, wolna od potrąceń pozostaje kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

W przypadku świadczeń alimentacyjnych trzeba jednak pamiętać, że potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia za pracę – co wynika z prawnej ochrony alimentów.

Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, kwota wolna od potrąceń wynosi 75 proc. wynagrodzenia minimalnego.

Przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy (mowa tutaj o karach porządkowych), kwota wynosi 90 proc. wynagrodzenia minimalnego.

Pracownik nie może pozostać bez środków do życia

- Należy wiedzieć, że potrąceń dokonuje się w ściśle określonej kolejności, która wynika z art. 87 § 1 Kodeksu pracy – mówi Tomasz Kaczorowski.

- Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych ściągane są w pierwszej kolejności. Następną grupę stanowią kwoty pobierane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Później potrąceniu ulegają zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, natomiast na samym końcu ściągnąć można kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy (czyli kary porządkowe) – tłumaczy.

W każdym indywidualnym przypadku zajęcia wynagrodzenia pracownika przez organ egzekucyjny pracodawca powinien obliczyć kwotę wolną od potrącenia. Pozwoli to upewnić się, że pracownik otrzyma ją w gwarantowanej przez prawo wysokości. Jest to niezwykle ważne, ponieważ bez względu na prowadzoną egzekucję, dłużnik będący pracownikiem nie może pozostać bez środków do życia.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.