Najwyższa Izba Kontroli wytyka nieprawidłowościach w outsourcingu

• Kontrola Najwyższej Izby Kontroli, którą przeprowadzono w obszarze outsourcingu pracowniczego wykazała m.in. proceder niepłacenia składek ubezpieczeniowych i nierespektowanie praw pracowniczych.
• NIK wskazuje, że działania państwa związane z nieprawidłowościami w obszarze tzw. outsourcingu pracowniczego są spóźnione i nieskuteczne. 
• Izba docenia jednak rolę outsourcingu pracowniczego jako instrumentu, pozwalającego przedsiębiorcom na elastyczne zachowania w trudnych momentach na rynku pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Najwyższa Izba Kontroli wytyka nieprawidłowościach w outsourcingu

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/MIW

5 paź 2016 14:12


Jak poinformowała w środę (5.10) w komunikacie Najwyższa Izba Kontroli, nieprawidłowości dotyczyły m.in. niepłacenia składek ubezpieczeniowych. Sprawa ma związek z tzw. firmami z Grupy Spółek, które w większości działały jako agencje zatrudnienia. Oferowały one przedsiębiorcom trzyletnie zniżki w składkach na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Outsourcing to wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom - firmom zewnętrznym.

- Po zawarciu z podmiotami z Grupy Spółek umów przedsiębiorcy wyrejestrowywali pracowników z ubezpieczeń. Tych samych pracowników rejestrowały następnie w ZUS firmy z Grupy Spółek, jednak, po jakimś czasie zaprzestawały odprowadzania z tego tytułu składek należnych ZUS i podatków do urzędów skarbowych lub odprowadzały je nieregularnie i w zaniżonej wysokości - wyjaśnia NIK.

ZUS prowadził postępowania wyjaśniające w sprawie niepłacenia składek ubezpieczeniowych - stara się odzyskać pieniądze i ściąga je z przedsiębiorców, którzy korzystali z usług Grupy Spółek. NIK podaje, że zadłużenie podmiotów z Grupy Spółek wynosiło 122,9 mln zł (bez odsetek), w tym 66,6 mln zł z tytułu składek i 56,3 mln zł z tytułu podatków. Zadłużenie przedsiębiorców z tytułu składek wynosiło 34,9 mln zł.

NIK wskazuje, że działania państwa związane z nieprawidłowościami w obszarze tzw. outsourcingu pracowniczego są spóźnione i nieskuteczne. 

- Ani pracodawcy, ani ZUS, ani żadne inne organy państwa nie zareagowały wystarczająco wcześnie, skutecznie i jednolicie, aby zapobiec lub odpowiednio wcześnie przerwać proceder niepłacenia składek, zaliczek na podatek dochodowy za grupę pracowników podlegających outsourcingowi przez niektóre firmy z tzw. Grupy Spółek - czytamy w raporcie Izby.

- Nawet pomimo wczesnych sygnałów organy państwa nie były przygotowane, aby skutecznie zapobiec lub odpowiednio wcześnie przerwać łańcuch nieprawidłowości, np. proceder niepłacenia składek ubezpieczeniowych a w konsekwencji nierespektowania praw pracowniczych - podkreśliła NIK.

Zdaniem Izby outsourcing pracowniczy jest przydatnym instrumentem, pozwalającym przedsiębiorcom na elastyczne zachowania w trudnych momentach na rynku pracy.

- Jednak brak mechanizmów pozwalających na szybką i skuteczną reakcję organów państwa w sytuacji wykorzystywania tego instrumentu dla celów omijania prawa skutkuje naruszeniem praw zatrudnianych w tym trybie pracowników - stwierdzono w komunikacie. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.