Nadal brak kompleksowego rozwiązania dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Do Sejmu wpłynął kolejny poselski projekt zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W intencji ustawodawcy ma na ona na celu doprecyzowanie i uzupełnienie obowiązujących przepisów. W rzeczywistości jest pospiesznym i kontrowersyjnym sposobem na zaostrzenie kar dla pracodawców.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nadal brak kompleksowego rozwiązania dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

3 wrz 2015 20:37


Poselski projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczy między innymi doprecyzowania regulacji dotyczących zwalniania z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy uszczelnienia systemu dokonywania obniżenia wpłat na Fundusz, czyli udzielania ulg z tytułu art. 22.

Czego nie uwzględnia ustawa

Nie uwzględnia postulatów wypracowanych podczas spotkań POPON z pracodawcami w całym kraju, które zostały przedłożone i przyjęte przez przedstawicieli parlamentu i ministerstwa w pierwszej połowie tego roku.

Czytaj też: Niepełnosprawni na rynku pracy zagrożeni: Może zniknąć 30 tys. miejsc pracy

W propozycji poselskiej brakuje szczegółowych uregulowań prawnych dotyczących kryteriów badania kondycji przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, co skutkuje dowolnością interpretacyjną organów administracji publicznej w przypadku starania się przez pracodawcę o pomoc publiczną.

Nie została uwzględniona, postulowana również przez POPON kwestia waloryzacji wielkości kwot dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Nie zapisano również zmian w przepisach dotyczących opieki medycznej, czy zmiany podziału środków ze zwolnień podatkowych na Zakładowych Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pospieszne działania mogą zaszkodzić

- Pospieszne działania nie służą dobru sprawy – mówi Jan Zając Prezes Zarządu POPON. – Proponowane zmiany nie były przedmiotem debaty społecznej, a do końca kadencji nie będzie już na nią czasu. Nie uwzględniają one wypracowanych założeń i propozycji zmian w ustawie, które są już przygotowane i tylko czekają na zielona światło ustawodawcy. Jeśli jest tak duży nacisk na zmiany, to niech będą dokonywane takie, które nie są kontrowersyjne, jak chociażby sprawa ulg na PFRON.

– Wystosowaliśmy do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych pismo w tej sprawie, licząc, że weźmie pod uwagę nasze stanowisko - dodaje Zając.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych stoi na stanowisku, że pospieszne procedowanie nie przyniesie oczekiwanego przez pracodawców efektu, a ustawodawca powinien zająć się kwestiami nie podlegającymi dyskusji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.