Mobbing, molestowanie seksualne... To w Polsce wciąż sprawy zamiatane pod dywan

Według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, o mobbingu, dyskryminacji i tyranizowaniu w miejscu pracy informuje tylko 3 proc. polskich pracowników.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Mobbing, molestowanie seksualne... To w Polsce wciąż sprawy zamiatane pod dywan

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

8 wrz 2014 11:00


Według danych Prokuratury Generalnej, w 2013 r. prowadzono w kraju 104 sprawy o dyskryminację, mobbing i molestowanie seksualne w pracy. W 88 przypadkach wydano decyzje merytoryczne, 14 postępowań pozostaje w toku, a dwa zawieszono - wylicza "Puls Biznesu".

Czytaj też: Coraz więcej procesów o mobbing. Część bezpodstawna

Do sądów skierowano 10 aktów oskarżenia, w 24 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego, a 54 umorzono. Prokuratorzy twierdzą, że znikoma liczba kierowanych do nich takich spraw wynika m.in. z braku świadomości naganności tego typu postępowania.

Czytaj też: Mobbing? Na pewno nie w naszej firmie...

Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że w 2013 r. wpłynęło do sądów 849 spraw dotyczących różnych form dyskryminacji (naruszenia zasad równego traktowania, molestowania seksualnego, dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej) oraz mobbingu. Ponad połowę oddalono bądź umorzono. Dlaczego?

Problem polega na tym, że pracownicy, którzy są faktycznie ofiarami mobbingu, sami muszą dowieść, że są ofiarami prześladowania. A to jest trudne, bo np. do składania zeznań nie kwapią się koledzy z pracy w obawie przed zwolnieniem, a prawo ich nie ochroni.

Z drugiej strony pracownicy również nadużywają tego pojęcia. Często wydaje im się, że jakakolwiek krytyka ze strony pracodawcy jest formą przemocy i mylą zwykły konflikt z uciążliwym i długotrwałym nękaniem. Tymczasem, aby można było mówić o mobbingu, nękanie i zastraszanie powinno trwać minimum pół roku, pracownik jest wówczas izolowany od grupy, często wykonuje pracę poniżej kwalifikacji bądź liczba zadań przekracza jego możliwości.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.