Miejsca pracy pod specjalną ochroną

Resort pracy chce wydać do końca 2013 r. 250 mln zł na dopłaty do pensji pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, którym pogorszyły się warunki. Mogłoby skorzystać ponad 60 tys. zatrudnionych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Miejsca pracy pod specjalną ochroną

PODZIEL SIĘ


Autor: Grażyna Kuryłło

www.portalsamorzadowy.pl

25 lip 2013 8:00


Przedsiębiorcy mieliby się zwracać o dopłaty do marszałków województw. Świadczenia mogłyby być udzielane maksymalnie przez sześć miesięcy - takie m.in. rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego, czyli nad tzw. drugą ustawą antykryzysową.

Ustawa okaże się spóźniona

Wiceminister pracy i polityki socjalnej Jacek Męcina podkreśla, że rządowi zależy na szybkim wprowadzeniu w życie projektu.

- Bo choć na rynku pracy widać elementy ożywienia, to jest to duży element interwencji. W niektórych branżach i regionach w III i IV kwartale tego roku istnieje konieczność ochrony miejsc pracy - tłumaczy Jacek Męcina.

Niestety podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej projekt został skierowany do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej. Zaniepokoiło to Pracodawców RP.

- Obawiamy się, że przedłużający się proces legislacyjny spowoduje, że ustawa okaże się spóźniona - mówi ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska.

W konsekwencji Sejm będzie mógł uchwalić te przepisy dopiero po wakacjach, a przedsiębiorcy i pracownicy poczekają na pomoc do jesieni.

W projekcie ustawy zapisano, że do końca 2013 r. na pomoc dla przedsiębiorców ma zostać przeznaczonych w sumie 250 mln zł - 200 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 50 mln zł z Funduszu Pracy.

Zatem im szybciej nowa ustawa wejdzie w życie, tym więcej firm będzie mogło skorzystać z pomocy. Jak szacuje resort pracy, dofinansowanie mogłoby objąć ponad 60 tys. pracowników.

- Liczymy na to, że prace parlamentarne nad tą regulacją ulegną przyspieszeniu po to, by przedsiębiorcy mogli jak najszybciej skorzystać z przepisów pozwalających na utrzymanie miejsc pracy - mówi Wioletta Żukowska.

Szkolenia warunkiem pracy

Projekt zakłada, że w firmie borykającej się z trudnościami finansowymi można będzie zastosować rozwiązania przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wówczas przedsiębiorcy przysługiwałoby świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, tj. 823,60 zł, zwiększone o kwotę należnych składek na ubezpieczenia społeczne.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.