Mazowsze: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła działalność

Rozwój społeczno-gospodarczy Mazowsza, opiniowanie regionalnych strategii i programów, rozwiązywanie problemów między pracodawcami a pracownikami – to główne zadania, jakie stawia przed sobą Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Mazowsze: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła działalność

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/em

17 gru 2015 15:15


W czwartek (17 grudnia) marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik powołał jej członków.

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego 9 grudnia 2015 r. powołano przy marszałku województwa radę, która zastąpi działającą do tej pory przy wojewodzie Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

WKDS zajmowała się głównie rozwiązywaniem konfliktów i problemów społecznych w regionie. W czasie trzynastu lat jej działalności odbyło się szereg posiedzeń plenarnych, podczas których udało się rozwiązać kilkadziesiąt sytuacji spornych w zakładach pracy. W ramach działalności komisji powstało Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego, którego celem było podnoszenie jakości, rangi i standardów prowadzenia dialogu społecznego.

Szef Solidarności Ziemi Radomskiej Zdzisław Maszkiewicz przypomniał, że również "początki Komisji Trójstronnej i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego na Mazowszu budziły nadzieje".

"One były właściwe. Rozwiązywaliśmy wiele konfliktów, które na Mazowszu powstawały w tamtym czasie" - zwrócił uwagę Maszkiewicz. Jak dodał "to jest ten kierunek, który powinien być w dalszym ciągu prowadzony". Powoływanie rady przy marszałku województwa - jak ocenił w rozmowie z dziennikarzami - "to dobre rozwiązanie, ponieważ samorząd wie najlepiej, co jest potrzebne w danym momencie, w danym regionie, w danym miejscu".

Oprócz stron: samorządowej, związkowej i pracodawców w pracach Rady Dialogu Społecznego będą uczestniczyć przedstawiciele wojewody (strona rządowa), a do udziału w posiedzeniach mogą być zapraszani reprezentanci powiatów i gmin.

Reprezentantem rządu w radzie będzie m.in. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, samorządu - marszałek Adam Struzik, a strony pracowników przedstawiciele związków zawodowych m.in. OPZZ, NSZZ "Solidarność", ZNP Forum Związków Zawodowych. Ze strony pracodawców w radzie zasiądą m.in. członkowie Business Centre Club czy zarządu Związku Pracodawców.

Działalność rad jest finansowana w ramach dotacji celowej.

Do głównych kompetencji Rady Dialogu Społecznego należy rozpatrywanie spraw społecznych i gospodarczych wywołujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, opiniowanie przedłożonych przez marszałka województwa projektów strategii rozwoju regionu i programów oraz sprawozdań z ich realizacji.

Rada opiniuje także sprawy należące do zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, które są w kompetencji administracji rządowej i samorządowej na terenie danego województwa.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.