Macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy. Urlopy dla rodziców bez tajemnic

Z jakich urlopów mogą korzystać pracujący rodzice i na jakich warunkach? Jakie prawa mają rodzice adopcyjni?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy. Urlopy dla rodziców bez tajemnic

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

29 sie 2016 13:00


Wśród rodzajów urlopów dla rodziców wyróżniamy: macierzyński, rodzicielski, ojcowski oraz wychowawczy. Ten ostatni jest bezpłatny i można go wziąć zanim dziecko skończy sześć lat. Urlop macierzyński jest obowiązkowy, natomiast urlop ojcowski może wykorzystać tylko tata dziecka. Natomiast urlop rodzicielski można wykorzystać po urlopie macierzyńskim. Poniżej przedstawiamy szczegóły obowiązujących obecnie urlopów dla rodziców.

Urlop macierzyński

Jest obowiązkowy i trwa 20 tygodni. Po porodzie matka musi wykorzystać 14 tygodni. Nie może zrezygnować z tego urlopu. Jeśli pozostałe 6 tygodni weźmie ubezpieczony ojciec dziecka — matka może wrócić do pracy. Przed porodem matka może wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński jest płatny. W trakcie urlopu dostaje się zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Czy tata może skorzystać z urlopu macierzyńskiego?

Tak, pod warunkiem, że jest pracownikiem - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli matka była pracownikiem lub miała dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - ojciec przejmuje urlop, kiedy matka: wymaga opieki szpitalnej lub ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem, umrze lub porzuci dziecko.

 W niektórych przypadkach ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego. (fot. pixabay) W niektórych przypadkach ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego. (fot. pixabay)

Jeśli matka nie pracowała i nie jest ubezpieczona — ojciec ma prawo do urlopu macierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego), kiedy matka: ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem, umrze, porzuci dziecko lub zacznie pracować przynajmniej na pół etatu w czasie, kiedy mogłaby korzystać z urlopu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo skorzystać z urlopu rodzicielskiego, który trwa 32 tygodnie - w przypadku urodzenia przez matkę jednego dziecka przy jednym porodzie lub 34 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Mogą z niego skorzystać biologiczni, adopcyjni, przyszli rodzice adopcyjni zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.