wnp.pl

Lewiatan: ZUS nie odróżnia umowy o dzieło i umowy zlecenia

0 0
Lewiatan: ZUS nie odróżnia umowy o dzieło i umowy zlecenia

ZUS zintensyfikował kontrolę umów o dzieło a w ich trakcie dopuszcza się swobodnej interpretacji przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec przedsiębiorców - twierdzi Konfederacja Lewiatan, która wystąpiła do prezesa ZUS o wnikliwą analizę działań kontrolerów.

W ostatnim czasie do Konfederacji Lewiatan zaczęły napływać skargi od przedsiębiorców dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli umów o dzieło.

- Analiza dokumentów z przebiegu kontroli, które Konfederacja otrzymała od przedsiębiorców potwierdza, że pomija się wolę stron zawierających konkretny rodzaj stosunku prawnego i charakter (istotę) umów zawieranych w myśl art. 627-646 Kodeksu cywilnego - twierdzi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan.

Czytaj też: ZUS na temat emerytur: ich wypłata jest zagrożona?

Szczególny niepokój przedsiębiorców budzi zmiana podejścia kontrolerów, mimo niezmienionego de facto stanu prawnego.

- Niepokojące dla przedsiębiorców jest kwestionowanie prawidłowości zawierania umów o dzieło, które od wielu lat były niezmiennie stosowane i podczas wcześniejszych kontroli inspektorów ZUS nie budziły żadnych wątpliwości co do treści i celu wybranego rodzaju stosunku prawnego, a także wzajemnych praw i obowiązków stron. Mając na uwadze brak zastrzeżeń ze strony organu kontrolującego pracodawcy opierali się na dotychczasowej praktyce, zgodnej z obowiązującymi, niezmiennymi od lat, regulacjami prawnymi - podkreśla Grażyna Spytek-Bandurska.

To o tyle zaskakujące, że ZUS nie informował o zmianie stanowiska w kwestii interpretacji obowiązujących przepisów.

- Pracodawcy zostali zaskoczeni kontrolami i ich wynikami mającymi poważne skutki finansowe dla funkcjonowania firm - twierdzi ekspertka Lewiatana, dodając, że dla wielu, zwłaszcza mniejszych przedsiębiorców, konieczność opłacanie zaległych zdaniem ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jest nadmiernym obciążeniem finansowym.

Czytaj też: Przedsiębiorcy przeciwni "ozusowaniu" umów o dzieło

Zdaniem Lewiatana problem leży w tym, że inspektorzy kontroli ZUS nie dostrzegają różnicy między przedmiotem umowy o dzieło i umowy zlecenia. Pracodawcy nie godzą się ze stwierdzeniem, że umowy o określonym rezultacie, niemające charakteru ciągłego, w których przedmiot umowy jest ściśle wskazany, a wykonawca jest rozliczany za osiągnięcie końcowego efektu, ma zapewnioną samodzielność, sam jest organizatorem czynności, jakie realizuje i ponosi odpowiedzialność za wykonanie dzieła, są traktowane jako umowy zlecenia.

- Tocząca się publiczna debata na temat nadużywania umów cywilnoprawnych skutkuje budowaniem negatywnego wizerunku firm i uderza w uczciwych przedsiębiorców - podsumowuje ekspertka Lewiatana.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.