Lewiatan: Propozycja ewidencjonowania godzin niepotrzebnie zwiększy biurokrację

0 0
Lewiatan: Propozycja ewidencjonowania godzin niepotrzebnie zwiększy biurokrację
- Wprowadzenie ewidencji przepracowanych godzin na realizację zlecenia wyeliminuje możliwość określania wynagrodzenia w formie ryczałtu powiązanego z innym miernikiem (np. z powierzchnią przy usłudze sprzątania) - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan. (Fot. Mat. pras.)

• Prowizyjny model wynagradzania jest praktyką rynkową stosowaną na całym świecie.
• Określenie ram czasowych przy modelach prowizyjnych ograniczyłoby elastyczność.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowe przepisy nie powinny mieć zastosowania do systemów współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a osobą wykonującą czynności w ramach umowy cywilnoprawnej.

Wprowadzenie wymogu ewidencjonowania liczby godzin przepracowanych przez osobę fizyczną przyjmującą zlecenie lub świadczącą usługi albo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą i osobiście świadczącą usługi oznaczać będzie wzrost biurokracji i nałoży na współpracujące ze sobą podmioty niepotrzebne obowiązki administracyjne zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł - uważa Konfederacja Lewiatan.

Takie propozycje znalazły się w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wprowadzenie ewidencji przepracowanych godzin na realizację zlecenia wyeliminuje możliwość określania wynagrodzenia w formie ryczałtu powiązanego z innym miernikiem (np. z powierzchnią przy usłudze sprzątania). Propozycja ewidencjonowania godzin, i to wyłącznie na piśmie, jeszcze bardziej zbiurokratyzuje prowadzenie działalności i doprowadzi do usztywnienia wzajemnych relacji, a nawet sporów między stronami - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Czytaj też: Biurokracja dla pracodawcy jest najgorsza. Lektura przepisów zabiera mu 3,5 godziny dziennie

Ustawa obejmie znacznie szerszy krąg podmiotów niż to wynika z jej uzasadnienia. Biorąc pod uwagę statystykę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, publikowaną przez GUS, aktywnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest w Polsce ok. 2 mln, a umowy zlecenia/wykonania usług są poza sprzedażą najczęściej zawieranymi w obrocie handlowym umowami. Nowela w takim kształcie nakłada więc w praktyce obowiązek ewidencjonowania czasu zlecenia /usługi przez kontrahentów wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą w razie każdego zlecenia/usługi, pod rygorem wysokich kar.

Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan (Fot. Mat. pras.)
Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan (Fot. Mat. pras.)

- Naszym zdaniem należy wprowadzić wyłączenia ze względu na specyfikę branż lub sposób realizacji zadań. Nowe przepisy nie powinny mieć zastosowania do systemów współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a osobą wykonującą czynności w ramach umowy cywilnoprawnej, gdy warunki wykonywania czynności nie są w żaden sposób zbliżone do warunków wykonywania pracy właściwej zatrudnieniu pracowniczemu - dodaje dr Grażyna Spytek-Bandurska.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.