Lewiatan chce rzetelnych przetargów. Tworzy katalog dobrych praktyk

Sama nowelizacja nie wystarczy, by w obszarze zamówień publicznych wybierać najlepszą ofertę. Potrzeba przede wszystkim odpowiedniego podejścia, właściwych procedur oraz dobrych praktyk.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Lewiatan chce rzetelnych przetargów. Tworzy katalog dobrych praktyk

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

5 mar 2015 20:45


Cena nabycia nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a zamawiający powinien wymagać od wykonawcy zatrudniania na podstawie umowy o pracę. To podstawowe zmiany, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy Pzp, która weszła w życie 19 października 2014 roku.

W związku z tym Lewiatan przekaże w ciągu tygodnia zestaw wzorcowych dokumentów do zarekomendowania Urzędowi Zamówień Publicznych (UZP). Dokumenty są swoistym vademecum umożliwiającym właściwe konstruowanie przetargów, co tym samym zabezpiecza interes wszystkich uczestników rynku – zamawiającego, wykonawcy oraz pracowników.

Uwzględnia on tak istotne aspekty jak: wdrażanie w procedurach przetargowych jasnych kryteriów jakościowych i odejście od dominującej roli kryterium ceny, wymaganie zatrudnienia pracowników na umowy o pracę do realizacji konkretnych zamówień publicznych oraz pełną waloryzację umów w toku.

Wykaz dobrych praktyk dotyczy trzech niezwykle istotnych z punktu widzenia sektora zamówień publicznych branż – usług czystościowych, ochroniarskich oraz pocztowych. Ponadto do końca kwietnia 2015 roku Urząd Zamówień Publicznych ma otrzymać katalog, który będzie systematyzował kwestie związane z pozostałymi branżami zrzeszonymi w ramach Konfederacji Lewiatan.

- Dane pochodzące z Urzędu Zamówień Publicznych wskazują, że liczba przetargów rozstrzyganych tylko i wyłącznie w oparciu o kryterium ceny spadła z 93 proc. do 13 proc. Jak widać nowe regulacje przynoszą pierwsze pozytywne efekty. Zauważalne są jednak problemy z określaniem prawidłowych wag danym kryteriom. W związku z tym Konfederacja Lewiatan dostrzegła znaczenie zapisów art. 36c znowelizowanego Pzp i na tej podstawie podjęła się usystematyzowania przetargów w poszczególnych branżach, opracowując wzorcowe dokumenty dla zamawiających - mówi Marek Kowalski, Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan.

Precyzyjne określenie sposobu oceny poszczególnych kryteriów – zarówno tych ilościowych (takich, jak cena), jak i jakościowych (doświadczenie potencjalnego wykonawcy, możliwości technologiczne) oraz zebranie ich w zestaw wzorów dokumentacyjnych, zatwierdzonych przez Urząd Zamówień Publicznych – pozwala na realizację nowych zapisów Pzp w zgodzie z intencją ustawodawcy.

W ten sposób nie tylko rynek zamówień publicznych, ale także sytuacja zatrudnionych ulegnie znaczącej stabilizacji i jakościowej poprawie. Zabezpieczenie interesu pracowników oraz ich miejsc pracy stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych, jest to szczególnie istotne m.in. z powodu wysokiego poziomu bezrobocia, które w styczniu 2015 roku wyniosło 12 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.