Jak wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?

Ponad 90 procent respondentek uważa, że kobiety mają trudniej niż mężczyźni, a trzy czwarte przyznaje, że spotkało się z sytuacjami nierównego traktowania kobiet w miejscu pracy - wynika z badania TNS Polska.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

1 lis 2015 15:45


Badanie TNS Polska na zlecenie Henkel Polska przeprowadzone podczas VII Kongresu Kobiet pokazało, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest niezadowalająca.

Trudniej być kobietą

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z badania jest to, że kobiety mają poczucie, że znajdują się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy niż mężczyźni.

Tak odpowiedziało dziewięć na dziesięć zapytanych (93%). Tylko 7% ankietowanych ocenia, że kobiety i mężczyźni mają porównywalną sytuację na rynku pracy, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia, możliwość awansu itp. Jednocześnie połowa pań (52%) uważa, że w naszym kraju, ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest być mężczyzną niż kobietą. Co więcej, częściej przekonane są o tym kobiety z wykształceniem wyższym.

Tak negatywny ogląd rzeczywistości może mieć ścisły związek z osobistymi doświadczenia respondentek. Na pytanie „Czy spotkała się Pani z sytuacją nierównego traktowania kobiet w pracy?”, aż trzy czwarte ankietowanych (77%) odpowiedziało twierdząco. Przy czym częściej były to deklaracje oparte na własnych doświadczeniach (43%) niż na historiach usłyszanych od rodziny czy znajomych (34%) - wynika zbadania .

Mimo negatywnego oglądu rzeczywistości polskiego rynku pracy kobiety pozostają w dużej mierze optymistkami. Zdecydowana większość ankietowanych, choć widzi nierówności na rynku pracy, jeśli chodzi o sytuację kobiet i mężczyzn, to częściej jest przekonana o tym, że sytuacja kobiet w ciągu ostatniej dekady uległa poprawie (55%) i że będzie się dalej poprawiać w perspektywie 10-15 lat (64%).

Najtrudniej być 50+ lub młodym

Uczestniczki Kongresu Kobiet dostrzegają także problemy innych grup społecznych. Na pytanie, które grupy mają najtrudniej na rynku pracy, najwięcej wskazań (47%) dotyczyło osób w wieku 50+. Na drugim miejscu znaleźli się ludzie młodzi, będący na początku kariery zawodowej (40% wskazań), na kolejnym młode matki (29%), a dopiero na czwartym miejscu znalazły się ogólnie kobiety (25%).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.