Jak przeciwdziałać dyskryminacji w pracy?

0 0
Jak przeciwdziałać dyskryminacji w pracy?

Polityka antydyskryminacyjna, równe traktowanie na rynku pracy, przeciwdziałanie przemocy, walka z dyskryminacją w systemie ochrony zdrowia - to niektóre z zadań wyznaczonych w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania, z którym we wtorek zapoznał się rząd.

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016, przygotowany został w biurze pełnomocniczki rządku ds. równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz.

Program jest pierwszym dokumentem rządowym, który porusza problematykę równego traktowania grup narażonych na dyskryminację.

Czytaj też: Firmy będą wdrażać rozwiązania na rzecz równego traktowania w miejscu pracy

Jak podkreślała wcześniej Kozłowska-Rajewicz, program zbiera w jednym miejscu, porządkuje i hierarchizuje kluczowe aktywności równościowe, które realizowane są przez rząd w różnych resortach i komórkach podległych.

Dotychczas funkcjonowały programy dotyczące przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii czy dyskryminacji określonych grup etnicznych, natomiast nigdy nie było horyzontalnej polityki, która objęłaby całość tych działań, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i zaangażowanie poszczególnych ministerstw.

Działania przewidziane w programie realizowane będą przez wszystkie resorty, zgodnie z ich kompetencjami, i we współpracy z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

W programie określono główne cele i kierunki polityki na rzecz równego traktowania. Dokument umożliwi podejmowanie przez rząd przedsięwzięć zapewniających realizację zasady równego traktowania.

Działania przewidziane w programie odnoszą się do takich obszarów jak polityka antydyskryminacyjna, równe traktowanie na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego, przeciwdziałanie przemocy i zwiększenie ochrony osób jej doświadczających, równe traktowanie w systemie edukacji, systemie ochrony zdrowia, w dostępie do dóbr i usług.

W programie przewidziano m.in. poprawę sytuacji na rynku pracy grup narażonych na dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe i etniczne, orientację seksualną oraz migrantek i migrantów, przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz mowie nienawiści wobec osób z grup narażonych na dyskryminację, eliminowanie przejawów nierówności i dyskryminacji występujących w procesie edukacji, doskonalenie prawa w zakresie ochrony praw człowieka w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny, przeciwdziałanie nierównościom w dostępie osób starszych do usług medycznych, podniesienie standardów nauczania lekarzy oraz pielęgniarek i położnych o zagadnieniach dotyczących LGBT, zwiększenie udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, osób starszych i niepełnosprawnych w sporcie, przeciwdziałanie dyskryminacji w mediach.

Informacja o postępach w realizacji zadań zapisanych w Programie będzie przekazywana rządowi raz w roku. "A więc, już wiosną przyszłego roku poinformuję, jak wykonaliśmy zadania wpisane na rok 2013" - zapowiedziała Kozłowska-Rajewicz.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.