Gwarancja dla MŚP z kilku źródeł. Senat za nowym systemem wsparcia

W środę (6.12) bez poprawek Senat zaakceptował ustawę, która zakłada wprowadzenie nowego systemu gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw realizowany przez BGK za pomocą utworzonego Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Gwarancja dla MŚP z kilku źródeł. Senat za nowym systemem wsparcia

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/KDS

6 gru 2017 15:05


Nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, Senat przyjął niemal jednogłośnie - za było 72 senatorów, jeden się wstrzymał.

Firmy będą mogły otrzymywać dzięki temu gwarancje i poręczenia na ok. 9 mld zł rocznie. Celem przygotowanej przez rząd noweli jest zapewnienie stałego źródła wsparcia mikroprzedsiębiorstw przez zapewnienie trwałego dostępu do poręczeń. Drogą do tego celu ma być utworzenie Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG) w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Środki z KFG będą przeznaczane na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem przez BGK poręczeń i gwarancji w ramach pomocy publicznej na rzecz mikro, małych i średnich firm.

Dotąd funkcjonował system poręczeń i gwarancji realizowanych przez BGK, którego najważniejszym komponentem była linia gwarancyjna de minimis, a który był corocznie odnawiany rozporządzeniami ministra finansów. W jego ramach BGK udzielił od marca 2013 r. do końca lipca 2017 r. gwarancji na ok. 40,95 mld zł.

Tym razem uchwalona nowela tworzy stały mechanizm, zapewniający przedsiębiorcom trwały i stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji.

Gwarancje te nie będą, jak dotychczas, finansowane z budżetu, ale mają być wspierane z innych źródeł. Będą to środki unijne, uwolnione z programów operacyjnych szczebla centralnego (obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej), środki BGK, a także pochodzące z ewentualnej, dobrowolnej partycypacji zainteresowanych. Rola środków budżetowych będzie tylko wspomagająca.

Dotąd gwarancje i poręczenia były finansowane na poziomie 9 mld zł rocznie. Nowela zakłada utrzymanie tego poziomu, co ma umożliwić pokrycie ryzyka kredytowego na poziomie do 60 proc.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r, ale niektóre jej artykuły obowiązywałyby od połowy przyszłego roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.