Europejskie organizacje pracodawców piszą list do KE ws. "równej płacy"

0 0
Europejskie organizacje pracodawców piszą list do KE ws. "równej płacy"
Zdaniem organizacji pracodawców, które wystosowały list, zapowiadane zrównanie płac praktycznie wyeliminuje możliwość konkurencji cenowej w sektorze usług. (Fot. Fotolia)

Osiem europejskich organizacji pracodawców (z Czech, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Słowacji i Polski) wystosowało wspólne pismo do Komisji Europejskiej z inicjatywy Konfederacji Lewiatan. W liście wyrazili swoje stanowisko wobec zaplanowanego przez KE przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników, który ma m.in. zapewnić, że ta sama praca w tym samym miejscu będzie tak samo wynagradzana.

Sygnatariusze listu zwracają uwagę na zagrożenia wynikające w wprowadzenia takiej zasady. Wyrównując wynagrodzenia w poszczególnych miejscach pracy wyklucza się możliwość konkurowania oraz wymusza dyskryminację płacową wśród pracowników jednej firmy wykonujących pracę w różnych krajach. Dlatego też podjęto decyzję o napisaniu apelu do komisji o powstrzymanie się od rozpoczęcia procesu rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. Zdaniem pracodawców, istnieją poważne obawy że koszty tego działania dla gospodarki UE i krajów członkowskich mogą znacznie przewyższyć wątpliwe korzyści.

W opinii organizacji pracodawców, które wystosowały list, zapowiadane zrównanie płac praktycznie wyeliminuje możliwość konkurencji cenowej w sektorze usług. Tym samym wyeliminowane zostaną czynniki przewagi konkurencyjnej i rozwoju europejskiej gospodarki wynikające z korzyści kosztów komparatywnych. Oznacza to nie tylko redukcję części sektora usług w ramach gospodarki UE, ale także podwyższenie kosztów usług w UE. W konsekwencji konkurencyjność gospodarki UE ulegnie osłabieniu. Dodatkowo prawo europejskiego konsumenta do wyboru najlepszego usługodawcy zostanie znacznie ograniczone, a koszty usług wzrosną.

Sygnatariusze listu uważają, że wprowadzenie zasady, że pracownik firmy ma mieć wypłacane różne wynagrodzenie w zależności od tego w jakim kraju jest świadczona usługa, może stać w sprzeczności z zasadą równości płac w ramach firmy. Pracownicy jednej spółki wykonujący te same obowiązki, ale w różnych krajach, będą otrzymywać inne pensje. Zasada „równej płacy” może zatem doprowadzić do istotnych nierówności płacowych wewnątrz firmy. Stanowi ona także nadmierną ingerencję w możliwość autonomicznego zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ nadmiernie determinuje wysokość wypłacanych w firmie zarobków i odbiera możliwość tworzenia motywacyjnych systemów wynagradzania.

Ponadto, zdaniem oponentów, Komisja Europejska niewłaściwie dobiera narzędzia do osiągnięcia zapowiadanych celów. W ocenie organizacji pracodawców zamiast koncentrować się na wprowadzeniu niejasnej i niebezpiecznej dla gospodarki zasady „równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy” KE powinna przede wszystkim skupić się na implementacji obowiązującej już tzw. dyrektywy wzmacniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników. Może ona istotnie poprawić sytuację delegowanych pracowników, jednocześnie nie tworząc nadmiernych zagrożeń dla firm świadczących usługi za granicą - czytamy w liście.

Pełną treść listu organizacji pracodawców możecie pobrać poniżej.

POBIERZ

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.