Europejskie organizacje pracodawców piszą list do KE ws. "równej płacy"

Osiem europejskich organizacji pracodawców (z Czech, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Słowacji i Polski) wystosowało wspólne pismo do Komisji Europejskiej z inicjatywy Konfederacji Lewiatan. W liście wyrazili swoje stanowisko wobec zaplanowanego przez KE przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników, który ma m.in. zapewnić, że ta sama praca w tym samym miejscu będzie tak samo wynagradzana.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Europejskie organizacje pracodawców piszą list do KE ws. "równej płacy"

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

26 lut 2016 15:59


Sygnatariusze listu zwracają uwagę na zagrożenia wynikające w wprowadzenia takiej zasady. Wyrównując wynagrodzenia w poszczególnych miejscach pracy wyklucza się możliwość konkurowania oraz wymusza dyskryminację płacową wśród pracowników jednej firmy wykonujących pracę w różnych krajach. Dlatego też podjęto decyzję o napisaniu apelu do komisji o powstrzymanie się od rozpoczęcia procesu rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. Zdaniem pracodawców, istnieją poważne obawy że koszty tego działania dla gospodarki UE i krajów członkowskich mogą znacznie przewyższyć wątpliwe korzyści.

W opinii organizacji pracodawców, które wystosowały list, zapowiadane zrównanie płac praktycznie wyeliminuje możliwość konkurencji cenowej w sektorze usług. Tym samym wyeliminowane zostaną czynniki przewagi konkurencyjnej i rozwoju europejskiej gospodarki wynikające z korzyści kosztów komparatywnych. Oznacza to nie tylko redukcję części sektora usług w ramach gospodarki UE, ale także podwyższenie kosztów usług w UE. W konsekwencji konkurencyjność gospodarki UE ulegnie osłabieniu. Dodatkowo prawo europejskiego konsumenta do wyboru najlepszego usługodawcy zostanie znacznie ograniczone, a koszty usług wzrosną.

Sygnatariusze listu uważają, że wprowadzenie zasady, że pracownik firmy ma mieć wypłacane różne wynagrodzenie w zależności od tego w jakim kraju jest świadczona usługa, może stać w sprzeczności z zasadą równości płac w ramach firmy. Pracownicy jednej spółki wykonujący te same obowiązki, ale w różnych krajach, będą otrzymywać inne pensje. Zasada „równej płacy” może zatem doprowadzić do istotnych nierówności płacowych wewnątrz firmy. Stanowi ona także nadmierną ingerencję w możliwość autonomicznego zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ nadmiernie determinuje wysokość wypłacanych w firmie zarobków i odbiera możliwość tworzenia motywacyjnych systemów wynagradzania.

Ponadto, zdaniem oponentów, Komisja Europejska niewłaściwie dobiera narzędzia do osiągnięcia zapowiadanych celów. W ocenie organizacji pracodawców zamiast koncentrować się na wprowadzeniu niejasnej i niebezpiecznej dla gospodarki zasady „równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy” KE powinna przede wszystkim skupić się na implementacji obowiązującej już tzw. dyrektywy wzmacniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników. Może ona istotnie poprawić sytuację delegowanych pracowników, jednocześnie nie tworząc nadmiernych zagrożeń dla firm świadczących usługi za granicą - czytamy w liście.

Pełną treść listu organizacji pracodawców możecie pobrać poniżej.

Pobierz PLIKI DO POBRANIA

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.