Eksperci o nowelizacji ustawy PZP: Są pewne zagrożenia

Eksperci ocenili pierwsze miesiące funkcjonowania rynku po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Konieczne są zmiany.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Eksperci o nowelizacji ustawy PZP: Są pewne zagrożenia

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

25 lut 2015 15:30


Przypomnijmy, zapis w znowelizowanej ustawie umożliwia zamawiającemu uwzględnienie w SIWZ obowiązku zatrudniania przez wykonawcę pracowników – dedykowanych do wykonania wskazanego zamówienia – na umowę o pracę.

- Zamawiający powinni skupić się na wypełnieniu intencji ustawodawcy w celu skutecznej naprawy rynku zamówień publicznych. W przeciwnym razie utrwalane będą patologie, które przez ostatnie lata prowadziły do lawinowego wzrostu umów cywilnoprawnych i degeneracji rynku pracy - twierdzi Adam Szejnfeld, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.

- Co warte podkreślenia, jednym z podstawowych celów zmian w ustawie było przecież zabezpieczenie właśnie zamawiających, którzy powinni otrzymywać najkorzystniejsze ekonomicznie usługi przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa na rynku pracy. Niepełna waloryzacja umów będących w toku lub utrzymywanie dotychczasowego znaczenia kryteriów cenowych z pewnością do tego nie doprowadzi – podkreśla.

Mimo jednomyślnego poparcia dla zmian w prawie, które w opinii ekspertów uczestniczących w debacie zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan, mogą doprowadzić do uzdrowienia sytuacji na polskim, istnieją również zagrożenia, które mogą powstać na skutek niezgodnego z intencją ustawodawcy konstruowania przetargów publicznych.

- Klauzule waloryzacyjne – uwzględnione w art. 142 ustawy Prawo zamówień publicznych – zakładają konieczność pełnej renegocjacji budżetów umów w toku – zwłaszcza w kontekście ozusowania umów zleceń, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Nie można dopuścić, by umowy te były waloryzowane wyłącznie częściowo – niepełna forma jest sprzeczna nie tylko z duchem ustawy, ale również z jej literalnym zapisem - mówi Maria Janyska, wchodząca w skład Komisji Gospodarki oraz podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Stosowanie takiej koncepcji jest całkowicie niedopuszczalne – waloryzacja musi być przeprowadzona w pełni i sprawiedliwie, a także uwzględniać potrzeby zarówno zamawiających, jak i wykonawców zleceń. W przeciwnym razie zamiast skutecznie dostosowanych do nowych warunków kontraktów, czeka nas zrywanie umów, ponowne rozpisywanie przetargów i przede wszystkim liczenie dodatkowych kosztów tych nierozsądnych decyzji - wyjaśnia.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.