Dzień wolny za Święto Trzech Króli. Czy i jak należy udzielić go pracownikom?

Już w tym tygodniu Święto Trzech Króli, które w nowo rozpoczętym roku 2018 wypada w sobotę. Dla pracodawców oznacza to więc konieczność zmierzenia się z obowiązkiem zapewnienia pracownikom innego dnia wolnego w ciągu bieżącego okresu rozliczeniowego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dzień wolny za Święto Trzech Króli. Czy i jak należy udzielić go pracownikom?

PODZIEL SIĘ


Autor: Katarzyna Ślęzak

3 sty 2018 14:10


• Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

• Dotyczy to jednak wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

• Dodatkowy dzień wolny nie przysługuje również pracownikowi w sytuacji, gdy świąteczna sobota jest dla niego przeciętnym dniem pracy.

Zgodnie z treścią art. 130 § 2 Kodeksu pracy (dalej jako k.p.) każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Na tej podstawie może jednak pojawić się pytanie, co w sytuacji gdy święto przypada w dniu, który jest dla pracownika dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, a więc na przykład w sobotę?

W takim przypadku mamy bowiem do czynienia ze zbiegiem dwóch podstaw do uznania takiego dnia za dzień wolny od pracy, tj. święta, które zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy jest dniem wolnym od pracy oraz dnia wolnego z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. W tej sytuacji pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi innego dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym. Pracownik musi bowiem mieć możliwość skorzystania zarówno z dnia wolnego z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy (sobota), jak i z dnia wolnego z tytułu święta.

Wolne za święto nie dla wszystkich

Należy pamiętać, że konstrukcja obniżenia wymiaru czasu pracy z art. 130 § 2 k.p. dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie znajdzie ona zatem zastosowania w stosunku do zlecenioborców czy osób świadczących pracę na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (o ile wewnątrzzakładowe akty prawne u danego pracodawcy nie stanowią inaczej). Nie ma natomiast znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy. Istotne jest jedynie, czy pracuje on przez 5 dni w tygodniu. W przypadku bowiem, gdy liczba dni pracy pracownika w tygodniu jest ograniczona (a więc pracuje np. od poniedziałku do środy) nie ma potrzeby zapewniania mu innego dnia wolnego, gdyż święto przypadające w dniu, który jest dla niego dniem wolnym od pracy (w tym przypadku w sobotę), nie wpływa na jego wymiar pracy.

Dodatkowy dzień wolny nie przysługuje również pracownikowi w sytuacji, gdy świąteczna sobota jest dla niego przeciętnym dniem pracy, tj. standardowo pracuje np. od wtorku do soboty. W takim przypadku po prostu nie przychodzi w tym dniu do pracy, a jego wymiar pracy ulega obniżeniu (zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 130 § 2 k.p.). Pracodawcy zatrudniający takich pracowników powinni jednak pamiętać o konieczności udzielenia im wolnego dnia w przypadku, gdy święto wypada w dniu, który jest dla tych pracowników dniem wolnym od pracy (czyli w opisywanym przypadku w poniedziałek). Tylko wtedy bowiem pozostaną w zgodzie z omawianą w niniejszym artykule zasadą.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.