Dokumenty należy przechowywać aż pięć lat

Przez pięć lat trzeba przechowywać księgi podatkowe i inne dokumenty związane z działalnością, np. faktury VAT – tyle czasu ma fiskus na przeprowadzenie ewentualnej kontroli podatnika.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dokumenty należy przechowywać aż pięć lat

PODZIEL SIĘ


Autor: KK

12 mar 2013 9:00


Podatkową księgę przychodów i rozchodów, dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe dotyczące płatnika składek i ubezpieczonego, a także wszelkie inne dokumenty i rejestry wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej podatnicy zobowiązani są przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia podatkowego.

Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku. Czas ten może się jednak wydłużyć, jeśli dojdzie do zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Bieg terminu przedawnienia będzie natomiast przerwany, gdy przykładowo przedsiębiorca ogłosi upadłość. Wtedy naliczanie wymaganego okresu przechowywania dokumentów rozpocznie się na nowo.

W przypadku dokumentów pracowniczych przedsiębiorca, musi przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty służące do obliczenia podstawy wymiaru renty czy emerytury przez okres 50 lat od dnia wygaśnięcia umowy z ubezpieczonym.

Archiwizowane dokumenty trzeba uporządkować wedle okresów sprawozdawczych. Nośnik danych powinien być odporny na uszkodzenia zewnętrzne i zapewniać trwałość zapisu informacji przez czas nie krótszy niż okres przechowywania wymagany ustawowo. Podatnik musi też chronić dane przed dostępem nieupoważnionych podmiotów.

Miejscem przechowywania jest zawsze miejsce wykonywania działalności. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której podatnik na potrzeby przechowywania dokumentów korzysta z firmy oferującej usługi w tym zakresie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.