Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla pracowników bez podatku

0 0
Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla pracowników bez podatku
Koszty poniesione przez pracodawcę ze środków obrotowych na dofinansowanie wydatków związanych z opieką nad dziećmi pracowników, będą dla pracodawcy stanowić koszty uzyskania przychodu. (fot. pixabay)

Od 1 stycznia 2016 roku, do katalogu przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, została dodana nowa pozycja dotycząca pracowników będących rodzicami.

Dotychczas pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), finansujący ze środków ZFŚS pobyt dzieci pracowników w żłobkach lub klubach dziecięcych, mógł od całości tych przychodów nie pobierać zaliczki na podatek.

- Od bieżącego roku, powyższe zwolnienie zostało poszerzone o świadczenia związane z pobytem dzieci w przedszkolach - mówi Helena Warszakowska, menedżer w Grant Thornton. - Dodatkowo katalog przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, został poszerzony o podobne świadczenie dla pracowników, których pracodawcy nie tworzą ZFŚS - dodaje.

Czytaj też: Macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy. Urlopy dla rodziców bez tajemnic

Wprowadzono jednak limit kwotowy, do którego sfinansowana przez pracodawcę opieka nad dziećmi pracownika, nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania. Limity te są następujące:

• do 400 zł miesięcznie – na objęcie dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub na uczęszczanie dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego;
• do 200 zł miesięcznie – na uczęszczanie dziecka pracownika do przedszkola.

- Należy podkreślić, że zwolniony z opodatkowania będzie zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez pracownika, nie większych jednak niż powyższe limity. W związku z tym, pracodawca powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą koszty poniesione przez pracownika na powyższy cel, aby w razie kontroli udowodnić prawidłowość w pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Takimi dokumentami mogą być np. faktury czy rachunek - wyjaśnia Warszakowska.

Warto zauważyć, że koszty poniesione przez pracodawcę ze środków obrotowych na dofinansowanie wydatków związanych z opieką nad dziećmi pracowników, będą dla pracodawcy stanowić koszty uzyskania przychodu.

Wszystkie świadczenia finansowane z ZFŚS są zwolnione ze składek ZUS. Wyżej wymienione przychody finansowane ze środków obrotowych będą jednakże stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przewidziano bowiem takiego zwolnienia.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.