Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla pracowników bez podatku

Od 1 stycznia 2016 roku, do katalogu przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, została dodana nowa pozycja dotycząca pracowników będących rodzicami.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla pracowników bez podatku

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

1 wrz 2016 16:36


Dotychczas pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), finansujący ze środków ZFŚS pobyt dzieci pracowników w żłobkach lub klubach dziecięcych, mógł od całości tych przychodów nie pobierać zaliczki na podatek.

- Od bieżącego roku, powyższe zwolnienie zostało poszerzone o świadczenia związane z pobytem dzieci w przedszkolach - mówi Helena Warszakowska, menedżer w Grant Thornton. - Dodatkowo katalog przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, został poszerzony o podobne świadczenie dla pracowników, których pracodawcy nie tworzą ZFŚS - dodaje.

Czytaj też: Macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy. Urlopy dla rodziców bez tajemnic

Wprowadzono jednak limit kwotowy, do którego sfinansowana przez pracodawcę opieka nad dziećmi pracownika, nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania. Limity te są następujące:

• do 400 zł miesięcznie – na objęcie dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub na uczęszczanie dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego;
• do 200 zł miesięcznie – na uczęszczanie dziecka pracownika do przedszkola.

- Należy podkreślić, że zwolniony z opodatkowania będzie zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez pracownika, nie większych jednak niż powyższe limity. W związku z tym, pracodawca powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą koszty poniesione przez pracownika na powyższy cel, aby w razie kontroli udowodnić prawidłowość w pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Takimi dokumentami mogą być np. faktury czy rachunek - wyjaśnia Warszakowska.

Warto zauważyć, że koszty poniesione przez pracodawcę ze środków obrotowych na dofinansowanie wydatków związanych z opieką nad dziećmi pracowników, będą dla pracodawcy stanowić koszty uzyskania przychodu.

Wszystkie świadczenia finansowane z ZFŚS są zwolnione ze składek ZUS. Wyżej wymienione przychody finansowane ze środków obrotowych będą jednakże stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przewidziano bowiem takiego zwolnienia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.