Dłuższy urlop dla rodziców?

W wyniku konsultacji do projektu wydłużającego urlopy dla rodziców wprowadzono zmiany. Umożliwiono m.in. korzystanie z urlopu rodzicielskiego obojgu rodzicom w tym samym czasie i nieuwzględnienie wniosku pracownika, który chce łączyć pracę z urlopem.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dłuższy urlop dla rodziców?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

22 kwi 2013 16:02


Przygotowany przez MPiPS projekt nowelizacji kodeksu pracy, który m.in. wprowadza urlop rodzicielski, został już skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów; rząd jeszcze go nie rozpatrzył.

Projekt przewiduje, że funkcjonować będą: urlop macierzyński (20 tygodni, w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), dodatkowy urlop macierzyński (wydłużony z czterech do sześciu tygodni) oraz urlop rodzicielski (26 tygodni). Z dodatkowego oraz rodzicielskiego na równych prawach będą mogli korzystać ojciec i matka.

Autorom projektu zależało na tym, żeby nowe uprawnienia były jak najbardziej elastyczne - by rodzice mogli dopasować je do swoich potrzeb i w miarę swobodnie się nimi dzielić. Urlop dodatkowy można będzie wykorzystać w dwóch częściach, zaś rodzicielski - maksymalnie w trzech, trwających co najmniej osiem tygodni.

"Rodzice będą mogli się zmieniać. Np. pierwsze pół roku z dzieckiem zostaje mama, potem 8 tygodni tata i znowu mama wraca na resztę urlopu. Albo odwrotnie. Każda rodzina wybierze najlepsze dla siebie rozwiązanie. Tutaj zdania nie zmienimy, nie zamierzamy usztywniać tej bardzo elastycznej konstrukcji" - mówił w wywiadzie udzielonym PAP minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

W trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych do projektu wprowadzono kilka zmian, m.in. możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego jednocześnie przez oboje rodziców. Jednak w takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni, co oznacza, że każde z nich będzie miało urlop krótszy.

Obecnie obowiązuje zasada, że jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, w tym samym czasie z urlopu może korzystać tylko jedno z nich. Taką regulację zaproponowano również w przypadku urlopu rodzicielskiego w pierwszej wersji projektu.

Aby jednak uelastycznić zasady korzystania z tego uprawnienia, zaproponowano, by rodzice mogli przebywać na urlopie rodzicielskim w tym samym czasie. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku urlopu dodatkowego oraz macierzyńskiego - tu nic się nie zmieni.

W projekcie nie uwzględniono natomiast postulatu części środowisk, m.in. Europejskiego Forum Właścicielek Firm oraz Kongresu Kobiet, aby część urlopu rodzicielskiego przysługiwała wyłącznie mężczyznom. W opinii autorów projektu należy pozostawić rodzicom decyzję o tym, które z nich i w jakim wymiarze skorzysta z przysługujących im urlopów; tym bardziej, że nie wszystkie matki są skłonne zrezygnować z części urlopu na rzecz ojca. Uznano, że celowe jest promowanie podziału obowiązków rodzicielskich między kobiety i mężczyzn aktywnych zawodowo, ale nie jest zasadne narzucanie takiego podziału.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.