Czternastki: Kompania Węglowa naruszyła prawa pracowników? PIP sprawdza. Kontrola przedłużona

• Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza, czy zarząd Kompanii Węglowej (KW) naruszył prawa pracowników.
• Chodzi o wypłacenie im jedynie 30 proc. należnej nagrody rocznej za ubiegły rok - tzw. czternastej pensji.
• Kontrola w największej górniczej spółce została przedłużona i potrwa do 22 kwietnia.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Czternastki: Kompania Węglowa naruszyła prawa pracowników? PIP sprawdza. Kontrola przedłużona

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

24 mar 2016 9:15


W lutym, wobec braku porozumienia w tej sprawie ze związkami zawodowymi, zarząd Kompanii samodzielnie zdecydował o zasadach wypłaty "czternastki", wypłacając załodze 30 proc. tego świadczenia. Z powodu trudnej sytuacji finansowej spółki pozostałą część nagrody górnicy mają dostać w końcu czerwca, wraz z odsetkami.

Działające w Kompanii związki powiadomiły o tym inspektorat PIP w Katowicach, wnioskując o wszczęcie kontroli i wydanie nakazu wypłaty pozostałej części 14. pensji z rygorem natychmiastowej wykonalności.

PIP wszczęła postępowanie w tej sprawie 23 lutego; z reguły Inspekcja przeprowadza swoje działania w podobnych sprawach w ciągu jednego miesiąca, jednak w tym przypadku - ze względu m.in. na wielkość spółki oraz konieczność szczegółowej analizy wszystkich dokumentów - termin kontroli wydłużono o miesiąc, do 22 kwietnia.

"Prowadzone postępowanie dotyczy ochrony pracy pracowników oraz wypłaty świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym 14. pensji" - poinformowała rzeczniczka Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Beata Sikora-Nowakowska.

Czytaj też: Kompania Węglowa: Czy uda się wypracować kompromis?

Zgodnie z przepisami, w uzasadnionych przypadkach PIP może zobowiązać pracodawcę do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę, bądź innego świadczenia wynikającego ze stosunku pracy. W zależności od okoliczności konkretnego przypadku inspektor pracy może skierować decyzję płacową opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności lub wystąpienie. Nakaz płacowy inspektora pracy może być wydany tylko w przypadku, gdy obowiązek pracodawcy jest bezsporny i wymagalny już w momencie przeprowadzenia kontroli.

W sumie w Kompanii Węglowej 14. pensja to koszt 226 mln zł, bez odsetek za zwłokę.

Do porozumienia między związkami a zarządem Kompanii ws. czternastej pensji nie doszło m.in. dlatego, że związkowcy chcieli, aby w porozumieniu znalazło się zapewnienie, iż tegoroczne średnie miesięczne wynagrodzenia górników nie będą niższe niż w ubiegłym roku, z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych świadczeń, jak premia barbórkowa, 14. pensja, deputat węglowy itp. Związki proponowały też wypłatę "czternastki" w proporcjach: 40 proc. w lutym, 60 proc. w czerwcu (jak w ubiegłym roku).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

zbyszko 2016-06-10 01:29:29

PIP zajełaby się wreszcie Milmexem = Kawalą i Krzyśką!