Chcą żeby bezrobotni pomagali także zimą

Unia Miasteczek Polskich chce zmian w przepisach określających zasady organizowania prac społecznie użytecznych. Samorządowcy postulują, by gmina mogła organizować te prace także sama, bez konieczności skierowania ze starostwa powiatowego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Chcą żeby bezrobotni pomagali także zimą

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl (Bartosz Dyląg)

www.portalsamorzadowy.pl

19 gru 2013 9:41


Wniosek w tej sprawie Unia Miasteczek Polskich zgłosiła na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Według obowiązujących przepisów gmina może organizować prace społecznie użyteczne dla osób mających status bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej po skierowaniu ze starostwa powiatowego. W zamian powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 proc. minimalnej kwoty świadczenia dla bezrobotnego. To dzisiaj wynagrodzenie 8,80 zł za godzinę.

Bezrobotny może być skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Eugeniusz Gołembiewski, wiceprezes Unii Miasteczek Polskich wyjaśnił, że w związku z charakterem pracy urzędów powiatowych, prace te kończą się zwykle w listopadzie, a zaczynają w marcu. Jest więc przerwa w okresie, kiedy te prace są najbardziej potrzebne, by udzielić wsparcia osobom, które od gminy nie chcą tylko pieniędzy, ale oferują coś w zamian, na przykład pomoc przy odśnieżaniu.

Unii Miasteczek Polskich zależy na tym, by zachowując dotychczasowe przepisy w zakresie uprawnień oraz finansowego wsparcia ze strony powiatowych urzędów pracy i starosty, w sytuacjach naglących, na takich samych warunkach, gmina mogła zatrudniać w ramach prac społecznie użytecznych i płacić z własnych środków. Zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepisami jest to niemożliwe.

- Z korespondencji z ministerstwem wiem, że to kwestia nie tylko zmiany rozporządzenia, ale i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - powiedział Eugeniusz Gołembiewski.

Eugeniusz Gołembiewski podkreślił, że praca daje najlepszy sposób wsparcia dla osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji socjalnej.

- Naszym zdaniem byłoby to bardzo pożyteczne. Chęć uzyskania środków publicznych z pomocy społecznej przejawiają bardzo liczni obywatele zaliczani do grupy potencjalnie wykluczonych społecznie. Jeśli chodzi o chęć do pracy, bywa z tym rożnie - zaznaczył wiceprezes Unii Miasteczek Polskich.

Jacek Męcina, wiceminister pracy zadeklarował wsparcie resortu dla projektu Unii Miasteczek Polskich.

- Procedowana jest w tej chwili zmiana w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dlatego zależy nam, by te korekty jak najszybciej weszły w życie. Chciałbym, aby strona samorządowa w ramach prac podkomisji zgłosiła taki wniosek, a my go poprzemy. Pomożemy także w przygotowaniu takiego wniosku - zachęcił Jacek Męcina. Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.