Bodnar: Projekt dotyczący konfiskaty majątków może zagrażać wolnościom obywatelskim

• Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar ma "poważne wątpliwości" co do zmian Kodeksu karnego dotyczących konfiskaty majątku.
• Jego zdaniem są one nieproporcjonalne do celu, jakim jest zwalczanie przestępczości gospodarczej i mogą zagrażać prawom i wolnościom obywatelskim.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Bodnar: Projekt dotyczący konfiskaty majątków może zagrażać wolnościom obywatelskim

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

7 lip 2016 13:05


W liście do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Bodnar wyraził nadzieję, że podczas dalszych prac ustawodawca weźmie pod uwagę zgłoszone wątpliwości i zaproponuje rozwiązania "gwarantujące odpowiednią ochronę praw i wolności obywatelskich, w tym prawa własności i wolności działalności gospodarczej".

W kwietniu premier Beata Szydło i Zbigniew Ziobro informowali, że zmiany dotyczą m.in. "konfiskaty rozszerzonej", czyli możliwości pozbawiania przestępców owoców ich nielegalnej działalności. Przewidziano przepadek składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa, które służyło lub było przeznaczone do przestępstwa. Jak mówił Ziobro, jednoznacznie przesądzona ma zostać możliwość "przejmowania wszelkich pożytków pochodzących z korzyści mających swe źródło z przestępstwa". "Dziś nie ma wątpliwości, że korzyści mogą być przejmowane, natomiast jest spór i wątpliwości, w jakim zakresie mogą być przejmowane pożytki" - wyjaśniał Ziobro.

Bodnar przyznał, że wprowadzenie bardziej skutecznych mechanizmów zwalczania przestępczości gospodarczej przynoszącej choćby pośrednie korzyści majątkowe jej sprawcom, jest niewątpliwie zjawiskiem pożądanym. "Osiągnięcie tego celu nie może jednak odbywać się z naruszeniem praw i wolności obywatelskich, w szczególności prawa własności i wolności działalności gospodarczej" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że projekt oscyluje wokół kilku rozwiązań, które dotychczas nie były znane prawu polskiemu. Zakłada m.in. wprowadzenie możliwości orzeczenia przepadku majątku bez wyroku skazującego; możliwości orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy; przeniesienie ciężaru dowodu na oskarżonego (domniemanie przestępczego pochodzenia majątku); rozszerzenie przesłanek stosowania tzw. konfiskaty rozszerzonej.

RPO napisał, że projekt zakłada m.in., że odpowiedzialność karna będzie groziła nawet, gdy dana osoba będzie posiadała mienie nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych. Zdaniem RPO, należałoby się zastanowić, czy fakt, że ktoś nie jest w stanie udowodnić czy też uprawdopodobnić pochodzenia majątku koniecznie oznacza, że pochodzi on z działalności kryminalnej.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.