Bezrobocie po pięćdziesiątce

0 0
Bezrobocie po pięćdziesiątce

W grupie zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 lat w IV kwartale 2011 r. najwięcej było osób z najniższym wykształceniem, a najmniej z wyższym.

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2011 r." w IV kwartale 2011 r. w grupie osób powyżej 50 lat, liczącej 13,256 mln, zdecydowaną większość stanowiły te zamieszkałe w miastach (64,1 proc.).

Najwyższy udział osób powyżej 50 lat w ludności ogółem zanotowano w regionie centralnym (2,863 mln, tj. 21,6 proc.), a najniższy w regionie południowo-zachodnim (1,417 mln, tj. 10,7 proc.).

Aktywnych zawodowo powyżej 50 lat było 4,468 mln. osób, w tym 1951 tys. kobiet. Współczynnik aktywności zawodowej w badanej grupie wiekowej wyniósł 33,7 proc., z tego najwyższy zanotowano w regionie centralnym (36,4 proc.), a najniższy w regionie południowym (31,3 proc.).

Według dokumentu w badanym okresie pracowało 4,153 mln osób powyżej 50 lat życia. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wyniósł 31,3 proc. i był wyższy na wsi (32,0 proc.) niż w miastach (31,0 proc.).

Najwięcej pracujących zanotowano w regionie centralnym (971 tys.), w którym najwyższy był również wskaźnik zatrudnienia (33,9 proc.). Najmniej pracujących było w regionie południowozachodnim (416 tys.), a najniższy wyliczony wskaźnik zatrudnienia zanotowano w regionie południowym, gdzie wyniósł 29,0 proc.

Jeśli chodzi o kobiety, to najmniej bezrobotnych kobiet było w regionach: północno-zachodnim i południowo-zachodnim (po 16 tys. osób), a najniższą stopę bezrobocia wśród kobiet zanotowano w regionie północno-zachodnim (6,0 proc.).

Na koniec 2011 r. ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 1,982 mln. Najwyższy udział w badanej grupie mieli bezrobotni z regionu wschodniego (21,1 proc.), a najniższy - z regionu południowo-zachodniego (9,7 proc.).

W ogólnej liczbie bezrobotnych, grupa osób powyżej 50 lat liczyła 441,4 tys., co stanowiło 22,3 proc. ogółu bezrobotnych. Największy odsetek bezrobotnych w tej grupie stanowili bezrobotni zamieszkali w regionie centralnym (21,7 proc. udziału), a najmniejszy w regionie południowo-zachodnim (11,9 proc.).

W grupie zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 lat największy udział miały osoby z najniższym wykształceniem, tj. gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (39,1 proc.), zaś najmniejszy - osoby z wykształceniem wyższym (3,8 proc.).

Największy udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym odnotowano w regionie północnym (42,6 proc.), a najmniejszy - w regionie południowym (34,8 proc.).

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.