Będą zmiany w sprawie "dyscyplinarek" prawników

- Usprawnienie postępowań dyscyplinarnych w samorządach zawodowych adwokatów i radców prawnych zakłada projekt nowelizacji, którym w tym tygodniu zajmie się Senat. Projekt opracowały senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Będą zmiany w sprawie "dyscyplinarek" prawników

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

23 kwi 2014 12:26


"To jest dobrze zrobiony projekt i postulowany przez same korporacje prawnicze, które dostrzegają potrzebę usprawnienia postępowań dyscyplinarnych" - mówił ostatnio na posiedzeniu senackiej komisji wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń.

Projekt ma na celu dostosowanie organizacji i funkcjonowania samorządów zawodowych do zmian, jakie w ostatnich latach zaszły w samorządach zawodowych adwokatów i radców prawnych. Otwarcie zawodów prawniczych spowodowało blisko dwukrotny wzrost liczby adwokatów wykonujących zawód (6 721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054).

"Nie da się ukryć, że opisywane zmiany musiały znaleźć odzwierciedlenie we wzroście liczby prowadzonych postępowań dyscyplinarnych. To z kolei doprowadziło do ogólnego wydłużenia, czy wręcz przewlekłości, poszczególnych postępowań, a w efekcie do niewydolności całego systemu" - oceniają autorzy projektu noweli. Liczą oni, że postępowania dyscyplinarne w adwokaturze i u radców prawnych uda się skrócić dzięki zmianom ustrojowym i nowelizacji procedur.

W pierwszej kolejności zakłada się wydłużenie kadencji - z 3 do 4 lat - adwokackich i radcowskich organów samorządowych, dzięki czemu postępowania dyscyplinarne miałyby zyskać na stabilności, bo obecnie po każdych wyborach do samorządów zmieniać mogą się składy sądów dyscyplinarnych i rzecznicy dyscyplinarni. Dodatkowo proponuje się wydłużenie terminów przedawnienia karalności czynów podlegających postępowaniu dyscyplinarnemu.

Projekt noweli przewiduje też wzmocnienie statusu rzeczników dyscyplinarnych adwokatury i radców prawnych m.in. przez określenie ich zadań już na poziomie ustawowym - a nie w aktach prawnych niższego rzędu.

W projekcie zaproponowano ujednolicenie katalogu kar dyscyplinarnych dla adwokatów i radców prawnych (oraz ich aplikantów), wyliczając, że karami dyscyplinarnymi są w kolejności od najłagodniejszej: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, a w stosunku do aplikantów - zawieszenie w prawach aplikanta na czas od jednego roku do trzech lat; pozbawienie prawa do wykonywania zawodu, a w stosunku do aplikantów - wydalenie z aplikacji.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.