Bank może odpowiadać za szkody wyrządzone przez byłego pracownika. Jest wyrok Sądu Apelacyjnego

Bank może odpowiadać za szkodę wyrządzoną klientowi przez swojego byłego pracownika - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zobowiązał bank do naprawy całości szkody poniesionej przez powódkę.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Bank może odpowiadać za szkody wyrządzone przez byłego pracownika. Jest wyrok Sądu Apelacyjnego

PODZIEL SIĘ


Autor: MIW

13 mar 2018 15:02


  • Bank wziął odpowiedzialność za kradzież, jakiej dopuścił się jego pracownik w czasie zatrudnienia, ale pieniędzy, które ów człowiek skradł po zwolnieniu go z pracy, bank oddać już nie chciał.
  • Sprawa przez kilka lat była przedmiotem postępowań sądowych. Aż trafiła do Sądu Najwyższego.
  • Powtórnie rozpatrując sprawę Sąd Apelacyjny uznał, że bank może także odpowiadać za szkodę wyrządzoną klientowi przez swojego byłego pracownika. Zobowiązał też bank do naprawy całości szkody poniesionej przez kobietę.

O sprawie poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich, który wspierał kobietę w procesie przeciw bankowi. Jak tłumaczy starsza klientka jednego z banków została okradziona przez pracownika, który dokonywał transakcji na jej niekorzyść. Po pewnym czasie przestał on być pracownikiem banku, ale mimo to nadal kontynuował swój proceder na podstawie wyłudzonego pełnomocnictwa. Kiedy sprawa wyszła na jaw, bank zwrócił kobiecie pieniądze skradzione z jej rachunku bankowego w okresie, kiedy sprawca był pracownikiem banku, ale już pieniędzy, które ów człowiek ukradł po zwolnieniu go z pracy bank oddać nie chciał.

Sprawa trafiła więc do sądu i przez kilka lat była przedmiotem postępowań sądów różnej instancji. Najpierw w 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził kobiecie odszkodowanie od banku. Po apelacji banku w 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił jednak powództwo i zwolnił bank z odpowiedzialności odszkodowawczej. W tej sytuacji RPO wniósł do SN skargę kasacyjną, kwestionując stanowisko Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którym odpowiedzialność banku ustała z chwilą zwolnienia pracownika.

- Stanowisko Sądu Apelacyjnego zwalniające bank z obowiązku podjęcia jakichkolwiek działań w celu zabezpieczenia zdeponowanych środków klienta RPO uznał za sprzeczne z istotnymi zasadami działalności bankowej. Ocenił je jako negujące podstawę wiarygodności banku, który gwarantuje kontrahentowi ochronę i bezpieczeństwo powierzonych środków – przypomina RPO.

W listopadzie 2017 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną rzecznika i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego. W ustnym uzasadnieniu SN wskazał, że sąd ten nie przeanalizował w sposób należyty podniesionych przez RPO okoliczności faktycznych w kontekście możliwości przypisania bankowi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez byłego pracownika.

W konsekwencji Sąd Apelacyjny ponownie rozpoznał sprawę i 9 marca oddalił w całości apelację banku od korzystnego dla kobiety wyroku Sądu Okręgowego z 2014 r. W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny zgodził się z RPO, że bank może także odpowiadać za szkodę wyrządzoną klientowi przez swojego byłego pracownika. Zobowiązał też bank do naprawy całości szkody poniesionej przez kobietę.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.