Awans bez zmiany stanowiska

Możliwość awansu bez zmiany stanowiska i odejście od kadencyjności dla podoficerów - przewiduje nowelizacja ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W piątek Sejm poparł poprawki Senatu i skierował nowelę do prezydenta.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Awans bez zmiany stanowiska

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

11 paź 2013 15:12


Nowela zawiera ponad 70 zmian w tzw. ustawie pragmatycznej. Projekt ustawy przygotował MON. Resort podkreśla, że główną intencją zmian jest usunięcie barier w przebiegu służby, uczynienie jej bardziej atrakcyjną i ustabilizowanie sytuacji wśród kadry.

Pierwsza poprawka Senatu przedłużyła byłym żołnierzom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - bo byli ranni lub zachorowali podczas służby na misjach zagranicznych - możliwość wystąpienia do MON o powrót do służby. Będzie na to czas do końca 2014 r. Takim żołnierzom będzie można przyznać kategorię "zdolny z ograniczeniami".

Druga poprawka dotyczy wypłaty ekwiwalentów za urlopy niewykorzystane przez żołnierzy zwalnianych ze służby. Byli żołnierze dostaną prawo, by w ciągu pół roku wystąpić o wypłatę ekwiwalentu za tę część niewykorzystanego urlopu, za którą nie dostali go do tej pory. Zmiana wiąże się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niezgodny z konstytucją jest zapis ustawy o policji ograniczający ekwiwalent do trzech ostatnich lat kalendarzowych.

 Analogiczne przepisy znajdują się do tej pory w ustawach dotyczących żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych i specjalnych. Ustawa, która ma dostosować do wyroku TK regulacje dot. funkcjonariuszy, jest obecnie w Senacie.

Nowelizacja ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przewiduje m.in. odejście od zasady tożsamości stopnia ze stanowiskiem, co będzie oznaczać, że szeregowi, podoficerowie i oficerowie młodsi (do stopnia kapitana) będą mogli awansować bez zmiany stanowiska.

Zostanie zniesiona zasada kadencyjności u podoficerów, a dla oficerów - wprowadzona możliwość wielokrotnego powtarzania kadencji na tym samym stanowisku. To ostatnie nie będzie dotyczyć najwyższych dowódców powoływanych przez prezydenta. Dla nich pozostanie ograniczenie do dwóch kadencji. Oficerem będzie mógł zostać tylko posiadacz dyplomu magistra - dotychczas warunkiem był licencjat.

Żołnierki w ciąży nie będą musiały co trzy miesiące stawiać się na komisję lekarską. Wprowadzono też możliwość wyznaczenia żołnierza na niższe stanowisko służbowe za jego zgodą. Jak tłumaczy MON, dzięki temu w razie likwidacji jednostki lub redukcji etatów pojawi się możliwość zatrzymania żołnierza w służbie. Najkrótszy kontrakt z żołnierzem zostanie wydłużony z półtora roku do dwóch lat.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.