12 zł za godzinę: Czy obejmie kontrakty publiczne zawarte wcześniej?

Rządowa propozycja wprowadzenia minimalnej stawki za godzinę pracy ma w założeniach poprawić sytuację każdego pracownika zatrudnionego na umowie zlecenie. Jak zobligować instytucje publiczne do zwiększenia budżetów w umowach już realizowanych?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

12 zł za godzinę: Czy obejmie kontrakty publiczne zawarte wcześniej?

PODZIEL SIĘ


Autor: Tomasz Wojak

15 mar 2016 15:28


W momencie wejścia w życie tych przepisów w trakcie realizacji będzie tysiące umów na usługi zawartych wcześniej przez instytucje publiczne. Stawki za godzinę pracy w większości z nich są znacznie niższe niż 12 zł za godzinę brutto. W jaki sposób zagwarantuje się pracownikom w tych kontraktach, że także otrzymają takie wynagrodzenie?

Jeśli instytucje publiczne nie podpiszą aneksów do obowiązujących umów, to automatycznie wykluczą setki tysięcy zatrudnionych z korzystania z nowych regulacji. A to oznacza dyskryminację na rynku pracy.

Kluczowe jest takie skonstruowanie nowych przepisów, żeby skutecznie zapewniły zapłatę 12 zł brutto w każdym zamówieniu publicznym – nie tylko nowym, ale także już realizowanym. Oznacza to zawarcie odpowiednich wytycznych ustawowych, które zobowiążą instytucje publiczne do zmiany wcześniej podpisanych umów i nowej kalkulacji budżetu zamówienia. Jeśli nie zastosuje się skutecznych zapisów obligujących instytucje do prawidłowego wdrożenia nowych regulacji oraz sankcjonujących brak przestrzegania stawki minimalnej, to zapłacą za to rzesze polskich pracowników, najczęściej najniżej zarabiających.

Zamówienia publiczne to ogromna część sektora usług, dająca zatrudnienie setkom tysięcy Polaków, o którą trzeba w odpowiedni sposób zadbać na poziomie sprawiedliwego stanowienia prawa. Minimalna stawka godzinowa przy umowach-zleceniach musi być wdrożona w każdym zamówieniu publicznym – w przeciwnym razie wiele realizowanych kontraktów może zostać rozwiązanych, co narazi wszystkich uczestników rynku na straty, a najbardziej poszkodowani będą pracownicy.

Ponowne skalkulowanie budżetów na usługi i aneksowanie umów pozwoli zagwarantować ciągłość wykonywania kontraktu, co z kolei oznacza oszczędność dla zamawiających i bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników. Bardzo ważne jest, by nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu bardzo wyraźnie i bez wątpliwości określała obowiązki instytucji publicznych w tym względzie.

Obecnie obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje strony do waloryzacji kontraktów publicznych w przypadku zmiany poziomu minimalnego wynagrodzenia, sposobu lub wysokości ubezpieczeń społecznych lub stawki podatku VAT. Zapis ten jednak nie może być zastosowany do wprowadzenia 12 zł za godzinę w umowach zleceniach.

Jak nowe przepisy zapewnią 12 zł za godzinę każdemu zatrudnionemu od momentu ich wejścia w życie? Czy wyeliminują fatalne przykłady, takie jak przetarg na ochronę rozpisany przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, gdzie koszt roboczogodziny został wyceniony na 5,32 zł netto? To rząd będzie odpowiadał za skuteczne regulacje prawne oraz ich pełne stosowanie przez instytucje publiczne.

*Autorem artykułu jest Tomasz Wojak, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

5 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Pracownik ochrony 2016-03-17 18:03:00

A kto Panie Prezesie zmusza do podpisywania umów na tak śmiesznych stawkach, przecież o tych stawkach wiadomo już od jakiegoś czasu więc trzeba było o tym pomyśleć przed podpisaniem umowy a nie brać a potem będziemy się martwić.

xxx 2016-03-17 15:40:14

pracownik ochrony w Sądzie w Wieliczce k. Krakowa 6 zł netto lub umowa op pracę ale tylko dla grupowców .

petla 2016-03-17 15:35:39

A jeśli praca będzie na minuty?? 59 minut i za każdą minutę kilka groszy plus jedna minuta przerwy? jest obejscie ???? będzie 12 zł hahhaha