Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Związki się cieszą, agencje boją

• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
•  Zmiany mają na celu usprawnić rynek pracy tymczasowej w Polsce.
• Sprawdziliśmy, co o projekcie sądzą agencje i związki zawodowe.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Związki się cieszą, agencje boją

PODZIEL SIĘ


Autor: Justyna Koc

16 sie 2016 6:42


Projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada m.in. ograniczenie okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych u jednego pracodawcy użytkownika do 18 miesięcy, a także wprowadzenie kar w wysokości od 1 do 3 tys. zł zarówno dla agencji, jak i dla pracodawcy w przypadku kierowania pracownika tymczasowego do prac szczególnie niebezpiecznych.

Resort chce również wprowadzić dodatkowe wymagania w stosunku do umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikiem tymczasowym (m.in. zastosowanie definicji pracy tymczasowej, ograniczeń w zakresie prac powierzanych pracownikowi tymczasowemu, a także maksymalnego okresu zatrudnienia).

Mają również zostać zabezpieczone interesy kobiet w ciąży, m.in. przez przedłużenie umowy, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, do dnia porodu.

Jednym z ważniejszych punktów projektu - o który od wielu lat zabiegają agencje pracy, m.in. zrzeszone w Polskim Forum HR - jest wprowadzenie dla agencji zatrudnienia świadczącej usługi w zakresie pracy tymczasowej obowiązku posiadania zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 25-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Związki zawodowe są za

Jak się dowiedzieliśmy, Forum Związków Zawodowych całkowicie przychyla się do wszystkich propozycji z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. – Zmiany nie spowodują spadku elastyczności zatrudnienia. Wpłyną z kolei pozytywnie na bezpieczeństwo pracowników – ocenia Grzegorz Sikora z FZZ.

– Dotychczas agencje pracy tymczasowej traktowały wyzysk i niższe koszty jako narzędzie do zarabiania pieniędzy. Tak być nie może. Nie wolno wzbogacać się na krzywdzie pracownika, który nie potrafi gdzie indziej znaleźć zatrudnienia – komentuje Sikora.

Także OPZZ uważa, że zaproponowane zmiany podniosą standardy na rynku pracy tymczasowej i poprawią warunki jej wykonywania. Pozwolą też na wyeliminowanie wielu luk w prawie, które są wykorzystywane przez nieuczciwe agencje zatrudnienia.

– Nie ulega wątpliwości, iż obecny kształt przepisów wspomnianej ustawy należy uznać za poważny czynnik generujący nadużycia, m.in. w zakresie utrzymywania pracowników w systemie pracy tymczasowej przez wiele lat u jednego pracodawcy użytkownika, zatrudniania pracownika tymczasowego na dyskryminujących warunkach czy w dużej mierze bezkarności agencji pracy tymczasowej w razie stwierdzenia łamania przepisów prawa – mówi Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego w OPZZ.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.