Praca na wysokości nie dla pracownika tymczasowego

Jak się okazuje, nie każdą pracę może wykonywać pracownik tymczasowy. Najistotniejszy wyjątkiem jest zakaz zatrudniania pracowników tymczasowych przy pracach szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - informuje ekspertbeck.pl
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Praca na wysokości nie dla pracownika tymczasowego

PODZIEL SIĘ


Autor: DB

26 lut 2013 17:01


Takie prace to na przykład roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prace na wysokości (czyli na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi) - przy czym do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi lub też wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Pozostałe ograniczenia w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych mają w praktyce mniejsze znaczenie. Pierwsze ograniczenie polega na zakazie zatrudniania pracowników tymczasowych na stanowisku pracy, na którym w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zatrudnienie pracownika tymczasowego był zatrudniony pracownik pracodawcy-użytkownika, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jeżeli zatem na danym stanowisku doszło np. do zwolnienia z takich przyczyn jak: redukcja zatrudnienia, likwidacja działu, likwidacja stanowiska, przyczyny ekonomiczne itp., to nie wolno na nim zatrudniać pracownika tymczasowego przez najbliższe 3 miesiące od daty ustania stosunku pracy z poprzednim pracownikiem - wyjaśnia ekspertbeck.pl.

Drugie ograniczenie polega na zakazie zatrudniania pracownika tymczasowego zamiast osoby, która aktualnie strajkuje. Zakaz dotyczy tylko strajku, a więc można zatrudnić pracownika tymczasowego za pracownika, który bierze udział w innych formach akcji protestacyjnej (np. polegającej na zbiorowym składaniu wniosków o urlop na żądanie).

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.