Bariera zatrudniania obcokrajowców: za mało urzędników, nie nadążają za wnioskami

Nie tyle sprawdzanie obcokrajowców spoza krajów UE pod kątem możliwości szkodzenia w różny sposób Polsce, lecz niewydolność wydziałów ds. cudzoziemców urzędów wojewódzkich jest powodem tego, że procedury wydawania im zgody na zatrudnienie i pobyt są przewlekłe.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Bariera zatrudniania obcokrajowców: za mało urzędników, nie nadążają za wnioskami

PODZIEL SIĘ


Autor: Piotr Stefaniak

11 paź 2017 12:00


• Pracodawcy zgłaszają problem braku chętnych do pracy i szukają obcokrajowców.
• Pozwolenie na pracę dla Ukraińca pracodawca może uzyskać teoretycznie w ciągu miesiąca.
• Ale zdobycie pozwolenia na zatrudnienie i pobyt zajmuje nawet pół roku, trzykrotnie ponad ustawowy okres.

 

Coraz więcej pracodawców z różnych branż zgłasza problem braku chętnych do pracy. Wyjściem jest sięganie po pracowników zza wschodniej granicy. Lecz gdy pracodawcy chcą ich legalnie zatrudnić, potykają się o barierę biurokratyczną. Szczególnie gdy pilnie ich potrzeba, bo goni termin realizacji kontraktu.

– Działam na Ukrainie i mógłbym szybko „ściągnąć” całe brygady do Polski, lecz choć pozwolenie o pracę dla cudzoziemca powinno być wydawane w ciągu 30 dni, to faktycznie czeka się nawet trzykrotnie dłużej – mówił podczas jednej z sesji Wschodniego Kongresu Gospodarczego Artur Komorowski, właściciel spółki budowlanej Tobas.

Poszliśmy tym tropem.

Jak jest na Podlasiu?

Zgodnie z artykułem 35 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest załatwić wydanie zezwolenia na pracę „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

- W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wynosi ok. 3 tygodni – informuje nas Roman Czepe z biura prasowego.

Co istotne, w tym roku gwałtownie wzrosła liczba wpływających wniosków, a co za tym idzie wydawanych decyzji w sprawie zezwoleń na pracę – z 872 w okresie styczeń – 6 października 2016 r. do 2368 w tym samym okresie br.

Urząd się „wyrabia”, bowiem zatrudnił w tym roku dwóch kolejnych pracowników na stanowiskach wydających zezwolenia na pracę.

Dłuższy jest okres wydania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, choć według uzyskanej informacji, Podlaski Urząd Wojewódzki mieści się w normatywnym czasie dwóch miesięcy.

– Postępowanie jest tu dłuższe głównie dlatego, że sprawa jest bardziej skomplikowana i wymaga sprawdzenia danej osoby przez ABW, Straż Graniczną i Wojewódzką Komendę Policji – dodaje Czepe.

Okiem eksperta

O zezwolenie na pracę występuje pracodawca do właściwego wojewody, natomiast w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.