Pracowników należy traktować jako human, a nie resources

0 0
Pracowników należy traktować jako human, a nie resources

Trend tworzenia miejsc pracy opartych na wzajemnym zaufaniu umacnia się w całej Europie, a najlepsze miejsca pracy stają się… coraz lepsze.

Tym co łączy wszystkie organizacje z list najlepszych miejsc pracy w Europie jest konsekwentne budowanie dobrostanu firmy i jej ludzi na wzajemnym zaufaniu, szacunku i zrozumieniu. Coraz wyraźniej widać trend, który polega na dostrzeganiu w pracowniku indywidualnego człowieka i umiejętnym wykorzystywaniu jego talentów.

Czytaj też: Pracownik też człowiek

W praktyce organizacyjnej przejawia się to zarówno w prowadzeniu polityk, które honorują potrzebę zachowywania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, jak i proponowaniu rozwiązań, które służą rozwojowi indywidualnych kompetencji i predyspozycji każdego pracownika. O co w pojęciu relacji bazujących na wzajemnym zaufaniu chodzi, dobrze pokazują trzy wybrane stwierdzenia z ankiety, do których muszą się ustosunkować pracownicy badanych firm.

Te trzy, ujęte potocznym językiem stwierdzenia, trafnie diagnozują atmosferę w miejscu pracy i podejście do zatrudnionych tam osób: „Kierownictwo dostrzega we mnie człowieka, a nie tylko pracownika", „Pracownicy są zachęcani do tego, aby dbali o zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym", „Tutaj mogę być sobą".

Mimo, że najlepsze europejskie miejsca pracy startują z wysokich pozycji, bo to średnio pułap ponad 80 proc. zadowolonych pracowników, to z każdym rokiem udaje im się poprawiać wyniki. Wyjątek stanowiły spadki w roku 2011, w którym skumulowały się frustracje społeczne związane z kryzysem gospodarczym: obniżki płac, zwolnienia, atmosfera niepewności.

Co sprawia, że europejskie firmy tak konsekwentnie pracują nad relacjami opartymi na partnerstwie i zaufaniu? Z całą pewnością istotną rolę pełni tu rosnąca świadomość zarządzających firmami, że... warto. To z jednej strony doświadczenie własne lub przykład firm z bliskiego otoczenia, a z drugiej umiejętność wyciągania wniosków z dostępnych danych.

Coraz więcej niezależnych źródeł (m.in. badanie PricewaterhouseCooper z 2013 r. przeprowadzone na próbie 1330 top menedżerów z 68 krajów) potwierdza, że miejsca pracy, w których relacje oparte są na zaufaniu, zwiększają zaangażowanie pracowników i czynią firmę bardziej elastyczną na zmiany, co w efekcie pozwala na osiąganie lepszych wyników ekonomicznych. Powszechna jest też świadomość, że presja czasu i rosnące wymagania pracodawców rodzą stres, który ma destrukcyjny wpływ na psychikę pracownika i efektywność jego pracy.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.