Pracownicy biurowi obawiają się utraty pracy wskutek podjęcia niewłaściwej decyzji

Pracownicy biurowi muszą podejmować decyzje niepoparte żadnymi informacjami. Niestety odbija się to negatywnie na zdrowiu i samopoczuciu personelu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pracownicy biurowi obawiają się utraty pracy wskutek podjęcia niewłaściwej decyzji

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

21 maj 2015 12:49


Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę ICM w imieniu Epicor Software Corporation pokazują, że ponad trzy czwarte europejskich pracowników biurowych (79 proc.), w którymś momencie swojej pracy musiało podjąć decyzję niepopartą żadnymi informacjami.

Należy zauważyć, że konieczność takiego działania może mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie personelu. 40 proc. pracowników biurowych sugeruje, iż podejmowanie decyzji bez wystarczających informacji prowadzi do wyższego, niż jest to potrzebne, poziomu stresu.

Jak wynika z badania, stres odczuwany przez pracowników może być spowodowany obawami o konsekwencje podejmowania decyzji niepopartych dostateczną ilością informacji. Pracownicy są zdania, że efekty takich decyzji mogą godzić w ich osobistą reputację (36 proc. badanych) i prowadzić do niskiej wydajności ich pracy (29 proc.). Niektórzy badani wyrazili obawę, że w następstwie podjęcia złych decyzji mogą nawet stracić swoją pracę (17 proc.).

Czytaj też: Menedżerowie nie radzą sobie ze stresem. Oto jak mogą sobie pomóc

Skutki decyzji podejmowanych bez wystarczających informacji wpływają nie tylko na wydajność pracowników, ale również całego przedsiębiorstwa. Konsekwencjami dla biznesu są: niska wydajność biznesowa (27 proc.), niższe przychody (22 proc.) i nieobecność w pracy (7 proc.), często wymieniana jako rezultat stresu pracowników.

Pomimo tych zagrożeń, wielu pracowników jest regularnie proszonych o podejmowanie decyzji niepopartych informacjami, z czego jedna trzecia (33 proc.) robi to raz w tygodniu, a 14 proc. codziennie. Wyniki badań potwierdzają rezultaty ankiety PwC 2014 Big Decissions “Gut & gigabytes”, w której mniej niż jedna trzecia pracowników (32 proc.) opisuje proces podejmowania decyzji w swojej firmie jako „poparty dokładnymi danymi”.

Dostarczanie odpowiedniej ilości informacji może być rozwiązaniem problemów sygnalizowanych przez ankietowanych. Większość pracowników jest zdania, że gdyby firmy korzystały z lepszych systemów, pomogłoby im to lepiej wykonywać swoje obowiązki – ponad połowa respondentów (52 proc.) sugeruje, że rozwiązanie problemu jest możliwe dzięki technologii.

- Ze względu na reputację firmy, przychody i dobro pracowników, istotne jest, żeby firmy wykorzystywały technologie i systemy, które umożliwią pewne podejmowanie decyzji. Zwłaszcza w branżach takich jak produkcja i dystrybucja, gdzie sytuacja biznesowa dynamicznie się zmienia i panuje wysoka presja – właściwie nie ma tam miejsca na błędy – powiedział Keith Deane, EVP i general manager International w firmie Epicor Software.

Firmy powinny zmierzyć się z faktem, że ich pracownicy są narażeni na stres wynikający z konieczności podejmowania decyzji bez wystarczających informacji oraz obawiają się, mogącej być konsekwencją tych działań, utraty pracy – dodał Deane.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.