Kobiety powinny odważniej korzystać z szans zawodowych

Badanie firmy Henkel Polska „Polki na rynku pracy 2014” pokazało, że sytuacja kobiet jest nadal niezadowalająca. Aż 70 proc. respondentek przyznało, że spotkało się z sytuacjami nierównego traktowania kobiet w miejscu pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kobiety powinny odważniej korzystać z szans zawodowych

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

6 cze 2014 19:44


Uczestniczki ankiety prawie jednomyślnie twierdzą, że sytuacja kobiet na rynku pracy, na przykład w kontekście wynagrodzeń i szans na awans, jest trudniejsza, niż sytuacja mężczyzn - powiedziało tak aż 91 proc. ankietowanych.

Czytaj też: Kobiety same utrudniają sobie drogę na szczyt

Respondentki wskazały główne przyczyny tego niekorzystnego stanu rzeczy. 60 proc. z nich wskazało na panujące wśród pracodawców przekonanie, że kobiety są - z różnych powodów - mniej wartościowymi pracownikami.

Co trzecia ankietowana uważa, że negatywny wpływ na szanse kobiet na rynku pracy wywiera konieczność łączenia ról domowych i zawodowych, w efekcie czego kobiety nie mogą poświęcić się pracy w równym stopniu, co mężczyźni.

Taki negatywny ogląd rynkowej rzeczywistości ma zapewne także ścisły związek z osobistymi doświadczenia respondentek. Aż 45 proc. pań przyznało w ankiecie, że osobiście doświadczyło niesprawiedliwego traktowania w miejscu pracy, a kolejne 34 proc. o sytuacji nierównego traktowania kobiet słyszało od rodziny bądź znajomych.

Równocześnie na podstawie wyników badania można wysnuć wniosek, że mężczyźni dysponują cechami w dużym stopniu ułatwiającymi im rywalizację. Ankietowane za główne cechy mężczyzn - pracowników uznały: ambicję (56 proc.), potrzebę współzawodnictwa (50 proc.) i zadaniowość (34 proc.).

Z kolei kobiety w pracy charakteryzuje według ankietowanych zgoła odmienny zestaw cech: sumienność (65 proc.), profesjonalizm (37 proc. oraz umiejętność współpracy (30 proc.).

Kobiety pozostają jednak optymistkami. Ponad połowa ankietowanych uważa, że w ciągu ostatnich 10 lat sytuacja kobiet na rynku pracy uległa poprawie, a aż 83 proc. z nich liczy na zdecydowane lub choć umiarkowane polepszenie sytuacji w kolejnych 10-15 latach.

- Wyniki ankiety wskazują, że wiele jest jeszcze w Polsce do zrobienia w kwestii wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Musimy zmienić system, swoje podejście muszą zmieniać pracodawcy, ale także same kobiety powinny odważniej korzystać z szans i walczyć o swoje - mówi Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej i pełnomocnik zarządu ds. zaangażowania społecznego firmy Henkel Polska.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.