Po restrukturyzacji kopalń i hut, pora na nową jakość Katowic

Wskutek transformacji ustrojowej i zmian społeczno-gospodarczych Katowice musiały znaleźć nową drogę rozwoju. Wspierając się na zaangażowaniu swoich mieszkańców, samorząd podjął się przemiany przestrzeni miejskiej, którą znacząco utrudniały działania związane z zapobieganiem negatywnym konsekwencjom procesu restrukturyzacji kopalń i hut.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Po restrukturyzacji kopalń i hut, pora na nową jakość Katowic

PODZIEL SIĘ


Autor: Materiał promocyjny

30 wrz 2015 9:24


Pierwsze zadania wiązały się przede wszystkim z koniecznością stworzenia nowego systemu gospodarowania odpadami. Powstały wtedy oczyszczalnie w Dąbrówce Małej, Podlesiu i Panewnikach. Istotnym elementem zachodzących wówczas przemian było także przygotowywanie projektów unijnych i podjęcie starań o środki przedakcesyjne. W ten sposób pozyskano fundusze na nowe inwestycje.

Inwestycje w edukację

Kolejne wyzwania były związane z rozwojem sieci szkolnej, budową sal gimnastycznych i obiektów sportowych, a także z realizacją inwestycji związanych z termomodernizacją budynków szkolnych. W tym czasie powołano pierwsze na Śląsku niepubliczne szkoły wyższe, sukcesywnie wspierano również rozwój bazy dydaktycznej katowickich uczelni. Szczególnym wydarzeniem dla naszej społeczności było również otwarcie nowego gmachu Biblioteki Śląskiej.

Infrastruktura

Potem przyszedł czas na inwestycje drogowe – powstały Drogowa Trasa Średnicowa i katowicki odcinek autostrady A4. Zmodernizowano też istniejący układ drogowy; przykładem tych inwestycji są realizacja wiaduktu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Armii Krajowej czy budowa nowej ulicy Bocheńskiego łączącej autostradę A4 z DTŚ. Dzięki tym inwestycjom miasto zyskało nowoczesny układ komunikacyjny, który okazał się drogą do dalszego rozwoju i sukcesu miasta.

KSSE

Celem wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie, utworzono Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, która obecnie jest liderem wśród polskich stref ekonomicznych. Zintensyfikowano poszukiwania potencjalnych inwestorów zachęcając ich do lokowania w mieście swojego kapitału.

Zaprocentowało to nowymi zakładami produkcyjnymi, pierwszymi filiami firm nowoczesnych technologii, budową nowych biurowców i hoteli, które zdecydowanie odmieniły pejzaż miasta, a tym samym wizerunek Katowic – z miasta węgla i stali w nowoczesną metropolię, gdzie zatrudnienie znajduje się już nie tylko w kopalniach, ale w szeroko pojętych usługach, w tym BPO, wysokich technologiach.

Inwestycje mieszkaniowe

Następne lata w historii Katowic to kolejne inwestycje drogowe – węzeł Stęślickiego/Grundamnna, prace przy budowie Ronda, w tym realizacja ponad 600-metrowego tunelu. Towarzyszył temu intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Miasta w działalność Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w pozyskanie deweloperów czy dzięki udostępnieniu powierzchni pod budownictwo mieszkaniowe. Zwiększyło to wyraźnie potencjał mieszkaniowy miasta. W tym też czasie powstawały nowe obiekty o znaczeniu kulturalno-oświatowym, m.in. Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” Akademii Muzycznej, oraz handlowo-rozrywkowym – jak Silesia City Center.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.