40 proc. Polaków spodziewa się polepszenia sytuacji zawodowej

Większość Polaków ocenia ubiegły rok jako dobry dla siebie i swoich rodzin. W sferze zawodowej w 2016 r. tylko nieliczni spodziewają się pogorszenia sytuacji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

40 proc. Polaków spodziewa się polepszenia sytuacji zawodowej

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

8 sty 2016 8:13


Według wyników badania CBOS oceny minionego roku w wymiarze osobistym są najlepsze od 1989 roku. Zdaniem 58 proc. respondentów miniony rok był dobry dla ich rodzin, 32 proc. ankietowanych oceniło go jako ani dobry, ani zły, a 11 proc. uznało go za zły.

Oceny minionego roku dla Polski są zdecydowanie bardziej umiarkowane niż w sferze prywatnej i zawodowej. Największa część badanych (43 proc.) uważa, że rok 2015 był dla naszego kraju taki sobie - ani dobry, ani zły. Blisko jedna trzecia (31 proc.) ocenia go jako dobry dla Polski, a jedna piąta (20 proc.) jako zły.

Czego Polacy spodziewają się w 2016 r.?

Polacy są umiarkowanymi optymistami, jeśli chodzi o prognozy na rok 2016 dotyczące ich życia osobistego i rodzinnego - spodziewają się, że będzie on przynajmniej nie gorszy niż poprzedni. Ponad dwie piąte badanych oczekuje, że ten rok będzie dla nich dobry (45 proc.). Pozostali przewidują na ogół, że będzie taki sam jak rok 2015 (po 36 proc.).

Pracujący równie często spodziewają się polepszenia, jak i utrzymania sytuacji ich zakładów pracy w 2016 roku (po 40 proc.). Stosunkowo nieliczni (8 proc.) przewidują pogorszenie w sferze zawodowej.

Jak wynika z badań CBOS, większy niepokój budzi rozwój sytuacji w Polsce. Chociaż największa część badanych (37 proc.) spodziewa się, że 2016 rok będzie dla naszego kraju lepszy niż miniony, blisko jedna czwarta (24 proc.) obawia się, że będzie gorszy.

*Sondaż został zrealizowany w dniach 3-10 grudnia 2015 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.