www.portalsamorzadowy.pl

Zarobki na widoku publicznym

0 0
Zarobki na widoku publicznym

Wysokość wynagrodzenia, w tym nagród, premii, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i innych świadczeń pobieranych przez pracownika urzędu gminy jest informacją publiczną.

Wójt gminy odmówił udostępnienia informacji publicznej w części dotyczącej zatrudnienia i wynagrodzeń, w tym nagród pieniężnych, premii, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i innych świadczeń, jakie pobierał pracownik zatrudniony na stanowisku ds. drogownictwa w urzędzie gminy.

Tymczasem samorządowe kolegium odwoławcze przypomniało, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do szeroko rozumianych władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne, w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.

Według kolegium odwołujący się domagał się informacji o wynagrodzeniu pracownika urzędu gminy, a więc wypłacanych z zasobów publicznych na rzecz osób pełniących funkcje publiczne.

Jednocześnie kolegium, powołując się na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach uznało, że karty wynagrodzeń pracowników samorządu gminnego w części, w jakiej zawierają informacje o wysokości zarobków brutto, netto, kwoty nagród oraz premii, mieszczą się w pojęciu informacji publicznej w rozumieniu ustawy o informacji publicznej.

„Wniosek o udostępnienie informacji o wysokości średnich zarobków urzędników nie dotyczy bowiem danych osobistych pracownika, lecz jest pytaniem o dysponowanie publicznymi środkami, przez co podlega udostępnieniu zgodnie z zasadą jawności finansów sektora publicznego - przypomniało SKO.

Dlatego bezpodstawne jest powoływanie się przez wójta na przepisy o ochronie dóbr osobistych czy o ochronie danych osobowych.

Co prawda art. 5 ust. 2 ustawy o informacji publicznej ogranicza prawo do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej, jednak w niniejszej sprawie ograniczenie wynikające z tego przepisu nie może mieć zastosowania, bowiem wniosek dotyczy osób będących funkcjonariuszami publicznymi.

Sprawę rozpatrywał również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, który potwierdził stanowisko kolegium samorządowego, orzekając, że w sprawie chodziło o informacje dotyczące dysponowania środkami publicznymi, a nie o dane osobiste konkretnych pracowników.

 

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.