Urzędnicy mogą być zatrudniani tylko na czas projektu?

0 0
Urzędnicy mogą być zatrudniani tylko na czas projektu?

- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z pracownikiem zajmujący się realizacją projektów, po odbyciu przez niego z wynikiem pozytywnym służby przygotowawczej, nawiązać stosunek pracy na czas określony - informuje wiceminister Magdalena Młochowska.

Poseł Józef Lassota w interpelacji przesłanej do ministra administracji i cyfryzacji zaproponował wprowadzenie do ustawy o pracownikach samorządowych stanowiska specjalisty ds. realizacji projektów.

- Mnogość realizowanych projektów wymaga zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów, a zatrudnianie ich na stanowiskach urzędniczych wiąże się z szeregiem dodatkowych wymogów, takich jak: nabór, umowa o pracę na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, ocena kadrowa - informuje Lassota.

Jak tłumaczy problemem jest także sprawa konieczności ich dalszego zatrudnienia po ukończeniu zadania.

- Zasadna jest możliwość zatrudniania pracowników proponowanej grupy w charakterze pracowników czasowych, wyłącznie na okres trwania projektu - proponuje Lassota.

W odpowiedzi Magdalena Młochowska, wiceminister administracji i cyfryzacji  poinformowała, że wykonywaniu przez samorząd terytorialny zadań publicznych służy cała infrastruktura organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego oraz zatrudnieni w jej strukturach pracownicy samorządowi.

- Kształtowanie rozwiązań organizacyjnych oraz zasad funkcjonowania urzędów administracji samorządowej stanowi atrybut samodzielności jednostek samorządu terytorialnego i pozostaje co do zasady domeną kierowników urzędów samorządowych, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz marszałków województw, przede wszystkim w drodze regulaminu
organizacyjnego. Sprawując władztwo organizacyjne nad aparatem pomocniczym organów jednostek samorządu terytorialnego, określone przez ustawodawcę jako kierownictwo, oddziałują oni na przebieg i wyniki pracy urzędu w całym zakresie spraw - podaje Młochowska.

Jednocześnie wiceminister zwraca uwagę, iż obowiązujące rozwiązania ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) wyodrębniają trzy grupy stanowisk: stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska doradców i asystentów, stanowiska pomocnicze i obsługi.

- Dokonany podział opiera się na kryterium charakteru wykonywanych zadań i udziale w wykonywaniu władzy publicznej, nie zaś materii przypisanej określonemu stanowisku. Wskazane przez pana posła stanowiska ds. realizacji projektów na gruncie obecnych unormowań zaliczyć można do stanowisk urzędniczych - wyjaśnia Młochowska.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.