Urzędnicy mogą być zatrudniani tylko na czas projektu?

- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z pracownikiem zajmujący się realizacją projektów, po odbyciu przez niego z wynikiem pozytywnym służby przygotowawczej, nawiązać stosunek pracy na czas określony - informuje wiceminister Magdalena Młochowska.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Urzędnicy mogą być zatrudniani tylko na czas projektu?

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

21 lis 2013 19:13


Poseł Józef Lassota w interpelacji przesłanej do ministra administracji i cyfryzacji zaproponował wprowadzenie do ustawy o pracownikach samorządowych stanowiska specjalisty ds. realizacji projektów.

- Mnogość realizowanych projektów wymaga zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów, a zatrudnianie ich na stanowiskach urzędniczych wiąże się z szeregiem dodatkowych wymogów, takich jak: nabór, umowa o pracę na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, ocena kadrowa - informuje Lassota.

Jak tłumaczy problemem jest także sprawa konieczności ich dalszego zatrudnienia po ukończeniu zadania.

- Zasadna jest możliwość zatrudniania pracowników proponowanej grupy w charakterze pracowników czasowych, wyłącznie na okres trwania projektu - proponuje Lassota.

W odpowiedzi Magdalena Młochowska, wiceminister administracji i cyfryzacji  poinformowała, że wykonywaniu przez samorząd terytorialny zadań publicznych służy cała infrastruktura organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego oraz zatrudnieni w jej strukturach pracownicy samorządowi.

- Kształtowanie rozwiązań organizacyjnych oraz zasad funkcjonowania urzędów administracji samorządowej stanowi atrybut samodzielności jednostek samorządu terytorialnego i pozostaje co do zasady domeną kierowników urzędów samorządowych, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz marszałków województw, przede wszystkim w drodze regulaminu
organizacyjnego. Sprawując władztwo organizacyjne nad aparatem pomocniczym organów jednostek samorządu terytorialnego, określone przez ustawodawcę jako kierownictwo, oddziałują oni na przebieg i wyniki pracy urzędu w całym zakresie spraw - podaje Młochowska.

Jednocześnie wiceminister zwraca uwagę, iż obowiązujące rozwiązania ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) wyodrębniają trzy grupy stanowisk: stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska doradców i asystentów, stanowiska pomocnicze i obsługi.

- Dokonany podział opiera się na kryterium charakteru wykonywanych zadań i udziale w wykonywaniu władzy publicznej, nie zaś materii przypisanej określonemu stanowisku. Wskazane przez pana posła stanowiska ds. realizacji projektów na gruncie obecnych unormowań zaliczyć można do stanowisk urzędniczych - wyjaśnia Młochowska.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.