Sektor finansów publicznych ujawni rejestr umów cywilnoprawnych?

Umowy powinny być jawne z automatu - uważa wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Kukiz'15 przedstawił projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który zakłada obowiązek upublicznienia rejestrów umów cywilnoprawnych przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Sektor finansów publicznych ujawni rejestr umów cywilnoprawnych?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

17 mar 2017 11:33


• Kukiz'15 chce upublicznienia rejestrów umów przez jednostki sektora finansów publicznych.

• Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, rozszerza zasadę jawności finansów, zostanie złożony w Sejmie w przyszłym tygodniu.

• Kukiz'15 podkreśla, że rejestr umów jest instytucją zapewniającą jawność finansów publicznych, znaną ustawodawstwom innych państw Europy.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) poinformował, że projekt jest już gotowy i w przyszłym tygodniu zostanie złożony.

Projekt - wyjaśnił Tyszka - rozszerza zasadę jawności finansów publicznych, poprzez nałożenie obowiązku publikacji rejestrów umów przez jednostki sektora finansów publicznych.

Należą do nich m.in. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe (np. Urzędy Skarbowe), samorządowe zakłady budżetowe (np. Miejskie Zakłady Komunikacji), agencje wykonawcze (np. Agencja Mienia Wojskowego), a także ZUS, KRUS, NFZ, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury (np. biblioteki publiczne).

Czytaj też: Po Polsce krążą niezwykłe czarne listy pracowników

Jak podkreślił Tyszka, chodzi o większą jawność i przejrzystość finansową działania jednostek sektora publicznego. "Umowy powinny być jawne z automatu" - ocenił wicemarszałek Sejmu.

Według wnioskodawców, w rejestrze umów powinno zamieszczać się informacje o umowach zawartych w każdej formie w szczególności: numer, datę i miejsce zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, oznaczenie stron, przedmiotu i wartości przedmiotu, informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy, informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, jak również odstąpieniu od niej lub jej wypowiedzeniu.

Wnioskodawcy chcą także, aby jednostki sektora finansów publicznych dążyły do udostępniania w rejestrze umów cyfrowych skanów umów; informacje w rejestrze umów zamieszczane mają być bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Jacek Pachucki - ChWS Olsztyn 2017-03-20 10:33:05

Wyrok SN to za mało dla Prezydenta Olsztyna aby ujawnił rejestr umów cywilno-prawnych. Nalezy zmienic przepisy Prawo zamówień publicznych, Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Przykład tego z czym mamy do czynienia w Olsztynie z projektem PPP budowy spalarni śmieci powinnien spowodowac szybka zmianę prawa.