Samorządowcy wątpią w szybki rozwój kapitału ludzkiego

0 0
Samorządowcy wątpią w szybki rozwój kapitału ludzkiego

Zapisane w projekcie Strategii rozwoju kapitału ludzkiego 2020 wskaźniki zakładające w siedem lat wzrost dzietności, wydłużenie życia mężczyzn o 1,6 roku czy zwiększenie zatrudnienia, są według samorządowców zbyt optymistyczne.

Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego strona samorządowa opiniowała przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt Strategii rozwoju kapitału ludzkiego.

Głównymi elementami dokumentu jest m.in. zwiększenie dzietności, zatrudnienia i liczby lat przeżywanych w zdrowiu oraz poprawa jakości wykształcenia Polaków.

Opracowanie przewiduje także wykorzystanie potencjału młodej generacji szczególnie na rynku pracy, w tym przedsiębiorczości młodego pokolenia, wykorzystanie potencjału osób starszych w obszarze aktywności zawodowej i społecznej oraz zmniejszenie ubóstwa, w szczególności wśród grup najbardziej zagrożonych: rodzin wielodzietnych, rodzin osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i biednych pracujących.

Podczas obrad Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego samorządowcy uznali, że wskaźniki zapisane w strategii są nazbyt optymistyczne i niemożliwe do osiągnięcia w ciągu siedmiu lat, dlatego nie wydali opinii.

Jeden z tych "trudnych" wskaźników dotyczył wzrostu dzietności w 2020 r. do 1,45 według współczynnika określającego liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15 - 49 lat). Przyjmuje się, że współczynnik dzietności między 2,10 - 2,15 jest poziomem zapewniającym zastępowalność pokoleń. Tymczasem w Polsce w 2011 r. wynosił 1.30.

Według członków zespołu trudno będzie także sprostać wskaźnikowi wydłużenia życia mężczyzn o 1,6 roku oraz osiągnięcia - wbrew panującym tendencjom - zakładanego wzrostu zatrudnienia.

Jeśli chodzi o pracę, to strategia zakłada m.in., że wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 15+ wyniesie w 2020 r. ogółem 53,1 proc., podczas gdy w 2011 r. wyniósł 50,2 proc., natomiast w grupie wiekowej 15 - 64 lat - z 59,3 proc. w 2011 r. podskoczy do 65,6 proc. w 2020 r.

W związku z tymi obawami, na posiedzeniu komisji wspólnej współprzewodniczący Mariusz Poznański zaproponował, aby projekt strategii miał w nawiasie rok 2030. - Bo do 2020 r. nie jesteśmy w stanie sprostać wymogom strategii - wytłumaczył.

Zaapelował też do resortu pracy, żeby zabezpieczyć środki finansowe dla gmin na prowadzenie tej polityki. - Proponujemy również, aby w okresie mniej więcej 15 - 16 lat monitorować, jak te wskaźniki się kształtują, a następnie zrobić ich weryfikację, po to, żeby system był elastyczny a nie zamknięty - ogłosił współprzewodniczący.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.