Problemy z powołaniem pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Komitet Stały Rady Ministrów nie ma zastrzeżeń merytorycznych do projektu rozporządzenia ws. ustanowienia pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego - powiedział rzecznik MIR Piotr Popa. Dodał, że w najbliższym czasie rząd powinien zająć się projektem.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Problemy z powołaniem pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

27 sty 2015 13:17


"Międzynarodowi eksperci Banku Światowego ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego są zgodni, że Polska potrzebuje silnej instytucji wiodącej do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego" - podkreślił we wtorek rzecznik MIR.

Wcześniej wiceszef resortu Zbigniew Rynasiewicz przekonywał, że Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie jest wystarczającą instytucją.

"Potrzebna jest bieżąca, codzienna praca w tym zakresie, bo problem jest ważny" - dodał. Przypomniał, że rocznie na drogach ginie trzy tysiące osób. "Oczywiście jest postęp, bo wcześniej to było osiem tysięcy. Ale nadal jest to poważny problem. Niewątpliwie potrzebny jest pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego" - zaznaczył.

O tym, komu będzie podlegać pełnomocnik zdecyduje Rada Ministrów - czy będzie on w strukturze szefa resortu infrastruktury i rozwoju, czy też w randze sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z projektem rozporządzenia głównym zadaniem pełnomocnika ma być planowanie celów polityki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Ma on ponadto inicjować, koordynować i monitorować działania administracji rządowej w tym zakresie. Pełnomocnik ma kierować rekomendacje związane z bezpieczeństwem na drogach do administracji rządowej oraz składać Radzie Ministrów półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

"W obecnym stanie prawnym brak jest jednego organu koordynującego kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z projektem rolę tę pełniłby powołany pełnomocnik. Ze względu na większość kompetencji związanych z obszarem bezpieczeństwa ruchu drogowego przynależnym ministrowi właściwemu ds. transportu, celowym jest powierzenie tej funkcji sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Według Banku Światowego (BŚ) brak wiodącej instytucji odpowiadającej za bezpieczeństwo ruchu drogowego jest przyczyną słabych wyników Polski w ostatnich latach w tym obszarze. Eksperci BŚ ocenili, że struktura Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) nie jest skuteczna, m.in. ze względu na brak istotnej władzy wykonawczej.

KRBRD została powołana na początku 2002 r. To międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jej przewodniczącym jest minister odpowiedzialny za transport; jego zastępcy to sekretarz lub podsekretarz stanu w MSW oraz sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie odpowiedzialnym za transport.

Do zadań Rady należy m.in. opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa na drogach, zlecanie badań naukowych i inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w tej dziedzinie. Rada prowadzi też działalność edukacyjno-informacyjną i współpracuje z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.